December, 2011

S predhodnim informativnim izračunom stanovanjskega kredita

18.12.2011 11:50
Objavljeno v stanovanjski kredit | Brez komentarjev

V življenju slej ko prej nastopi trenutek, ko ne želimo biti več podnajemniki, ampak želimo lastno nepremičnino. Pot do nepremičnine je težka, ker so se cene v zadnjih nekaj letih, predvsem v mestnih središčih, močno povišale. Finančne institucije so prav v ta namen oblikovale stanovanjski kredit, ki ga lahko pridobimo tako, da izpolnjujemo nekatere nujne pogoje, višino pa določi izračun, ki te pogoje upošteva. Stanovanjski kredit navadno predstavlja višji znesek, kar pomeni, da bodo obveznosti, ki jih bomo odplačevali mesečno, relativno visoki zneski, zato je potrebno izvesti pred najemom tudi informativni izračun. Osnovna značilnost stanovanjskega kredita je ta, da je to namenski kredit, ki se ga porablja le za reševanje stanovanjskih vprašanj (gradnja, nakup, obnova oziroma odkup dednega ali ločitvenega deleža).

stanovanjski kredit

Kadar za stanovanjski kredit delamo informativni izračun, je predvsem pomembno to, za katero vrsto obrestne mere se bomo odločili. Obrestna mera je namreč tisti dejavnik, ki določa ceno najema stanovanjskega kredita – od nje bo odvisna višina mesečnih obveznosti, ki jih bomo imeli do banke.

Informativni izračun za stanovanjski kredit je priporočljivo narediti glede na različne scenarije: ob spremenljivi, nespremenljivi ali kombinirani obrestni meri. V primeru spremenljive obrestne mere velja opozoriti na nekatera tveganja, ki so z njo povezana. Spremenljiva obrestna mera pomeni, da se bodo mesečne obveznosti, ki jih nalaga stanovanjski kredit, spreminjale iz obdobja v obdobje, ne glede na to, kaj je predvidel informativni izračun kredita. V primeru, da se bo referenčna obrestna mera (po navadi EURIBOR), na katero je vezana spremenljiva obrestna mera za stanovanjski kredit, povišala, potem se bo povišala tudi mesečna obveznost kreditojemalca.

  • Share/Bookmark

Po hipotekarni kredit z vključenim racionalnim vzvodom

16.12.2011 08:00
Objavljeno v Hipotekarni krediti | Brez komentarjev

Stanovanjski hipotekarni krediti so vrsta kreditov, ki so zelo popularni in razširjeni tudi v slovenskem prostoru. V primeru, da najamemo takšen hipotekarni kredit, potem moramo upoštevati to, da gre za namenski kredit, kar pomeni, da moramo denarna sredstva, ki smo jih z njim pridobili, porabiti izključno za reševanje stanovanjskega problema. Takšen stanovanjski hipotekarni kredit mora biti porabljen za nakup novega ali starega stanovanja oziroma hiše, lahko ga uporabimo tudi za izgradnjo stanovanja ali hiše. Med reševanje stanovanjskega vprašanja pa spada tudi obnova starega stanovanjskega poslopja. Poleg tega se lahko hipotekarni krediti namensko porabijo tudi za odplačilo deležev od dedovanja drugih dedičev nepremičnine ali pa za odplačilo ločitvenega deleža, ki nastane po razvezi poročne zveze. Statistika kaže, da so hipotekarni krediti, ki so zavarovani z nepremičninami, cenejši, kot pa tisti krediti, ki so zavarovani z zavarovalniškimi storitvami.

Kako ugodni bodo kreditni pogoji, pa je seveda najbolj odvisno od tega, kako kvalitetna je nepremičnina, s katero smo zavarovali naš hipotekarni kredit. Višje kot bo banka ocenila vrednost nepremičnine, nižja bo obrestna mera in višja bo glavnica kredita. Dobro je vedeti predvsem to, da v povprečju finančne institucije odobrijo hipotekarni kredit le v višini do 80 odstotkov vrednosti nepremičnine, s katero kredit zavarujemo. To pomeni, da mora kreditojemalec razpolagati z vsaj 20 odstotki denarnih sredstev, če je stanovanjski hipotekarni kredit najel za to, da bi kupil nepremičnino, s katero je ta kredit tudi zavaroval. Stanovanjski hipotekarni krediti so torej velik vzvod, s katerim se lahko dokopljemo do želene nepremičnine, moramo pa v vsakem primeru razpolagati tudi z nekaj lastnimi sredstvi.

  • Share/Bookmark

Hipotekarni kredit – Začasne finančne težave še ne pomenijo odvzema nepremičnine

13.12.2011 08:00
Objavljeno v Hipotekarni krediti | Brez komentarjev

Vsak kreditodajalec želi svoje posojilo kar se da dobro zavarovati – hipotekarni kredit zato ni nobena posebnost, ampak je prej pravilo takšnega ravnanja. Obstajajo sicer štirje klasični načini za zavarovanje kreditov in sicer lahko kredit zavarujemo z zastavo vrednostnih papirjev (delnice, obveznice …), s poroki, ki prevzemajo tveganje, z uporabo zavarovalniške storitve in ne nazadnje z vpisom hipoteke na nepremičnino.

V primeru, ko imamo hipotekarni kredit in kot dolžniki postanemo kreditno nesposobni, kar pomeni, da ne moremo več redno odplačevati obrokov, je upnik zavarovan s hipoteko, pod katero je vpisana nepremičnina. Vendar pa smo lahko pomirjeni, saj večina kreditodajalcev pravice do unovčenja nepremičnine, ki je vpisana pod hipoteko, ne bo izvršila takoj. Največkrat, ko obrok za hipotekarni kredit ni bil plačan, bo kreditodajalec najprej skušaj s kreditojemalcem poiskati rešitev za nastali problem. V osnovi obstajata dve možnosti in sicer lahko pride do moratorija ali do reprogramiranja kredita.

V primeru moratorija se plačevanje obrokov za hipotekarni kredit zamrzne za določeno obdobje z namenom, da bi kreditojemalec v tem času pridobil denarna sredstva, ki jih bo kasneje pričel vračati. Hipotekarni krediti pa se lahko tudi reprogramirajo. To pomeni, da bo upnik spremenil posojilne pogoje pod katerimi se bo v prihodnem obdobju hipotekarni kredit odplačeval. V tem primeru bo potrebno spreminjati pogodbo, namen pa je v tem, da bi se pogoji izboljšali v prid kreditojemalca, da bi torej bil kredit navsezadnje odplačan. Tako se lahko podaljša doba odplačevanja, zniža se lahko obrestna mera ali kombinacija obojega. Vidimo lahko, da je tudi v primeru, ko imamo hipotekarni kredit in smo naleteli na težave pri odplačevanju, ne pride takoj od izgube nepremičnine, ki smo jo uporabili za zavarovanje.

  • Share/Bookmark

S hipotekarnim kreditom do strehe na glavo

12.12.2011 08:00
Objavljeno v Hipotekarni krediti | Brez komentarjev

Hipotekarni kredit je opredeljen kot kredit, s katerim rešujemo stanovanjska vprašanja in probleme, in je zavarovan z zastavo nepremičnine. V osnovi je torej namenjen posameznikom, ki se odločajo, da bodo reševali stanovanjska vprašanja ali probleme z nakupom nove ali stare nepremičnine, prenavljanjem ali izgradnjo nepremičnine. Sicer pa obstaja v tem primeru neka terminološka posebnost. Hipotekarni krediti se namreč ne imenujejo po samem namenu koriščenja sredstev, ampak so poimenovani po obliki oziroma načinu zavarovanja samega kredita. Hipotekarni krediti torej niso vedno tudi stanovanjski krediti, saj ni nujno, da je namen financiranja nakup stanovanja – čeprav je res tudi to, da je velikokrat dejanski namen takšen. Nekatere banke bodo tako lahko ponudile tudi gotovinski kredit, ki je zavarovan z nepremičnino. Lahko ga poimenujemo gotovinski hipotekarni kredit. Nepremičnine so nasploh zelo pogosto sredstvo, s katerim lahko kreditojemalci zavarujejo takšne ali drugačne kredite, ki jih najamejo. Kdaj najesti hipotekarni kredit je naslednje zelo pomembno vprašanje. Ker je iz stališča upnika stranka, kateri odobri hipotekarni kredit vedno na nek način tvegana, je starost zelo pomembna. Bolj kot je dolžnik star, bolj je podvržen boleznim in ostalim starostnim tegobam, kar pomeni, da bo težje odplačeval hipotekarni kredit. Torej bolj kot je upnik star, manj časa mu bo banka dodelila za odplačilo kredita. Velika večina finančnih institucij je postavila celo zgornjo starostno mejo, do katere bo moral vsak upnik povrniti kredit, tudi hipotekarni kredit. Iz tega vidika je torej jasno, da se hipotekarni kredit splača vzeti čim bolj zgodaj, saj se s tem podaljša obdobje odplačevanja, kar pomeni, da bodo tudi anuitete nižje, zaradi česar bomo hipotekarni kredit lažje odplačevali.

  • Share/Bookmark

Krediti lahko postanejo tudi tvegani ob sprejemanju neracionalnih odločitev

7.12.2011 08:12
Objavljeno v Kredit | Brez komentarjev

Tržno gospodarstvo je tako ustvarjeno in prežeto s takšnimi zakonitostmi, da so krediti eden izmed poglavitnih virov financiranja. Krediti niso zanimivi le za podjetja, ampak po njih v moderni zgodovino posegajo tudi posamezniki. Iz vidika podjetja so krediti vir financiranja, namen porabe tako pridobljenih sredstev pa je različen. Najbolj pogosto bo podjetje iz kreditov financiralo svojo investicijsko dejavnost, s katero lahko razvija in bogati ponudbo in s tem prehiteva konkurenco na trgu. Investicija je iz stališča podjetja naložba, ki se mora v prihodnosti obrestovati, kar pomeni, da mora biti prihodki iz investicije višji od stroškov investicije. V nasprotnem primeru, ko investicija ni rentabilna, je ogroženo vračanje kreditov. Ko so torej krediti vzeti z namenom investiranja v projekte, ki so podvrženi slučajnim vplivom, zaradi katerih ne moremo zagotovo predvideti, kakšen bo izid, se podjetje sooča s tveganjem. Nezmožnost odplačevanja kredita je torej tudi tveganje, ki ga prevzeme kreditodajalec. Dolžnost kreditodajalca je, da skrbno preuči sposobnost odplačevanja od samega kreditojemalca. Krediti bodo dražji takrat, ko bo kreditojemalec prejel nižjo bonitetno oceno. To pa se zgodi takrat, ko kreditodajalec oceni, da je prosilec kredita tvegan subjekt. Po drugi strani pa je dolžnost kreditojemalca, da gospodarno ravna s sredstvi, ki so mu jih zagotovili krediti. Krediti, ki jih pridobimo, morajo biti vrnjeni. V nasprotnem primeru bomo izgubili tista sredstva, ki smo jih zastavili in služijo zavarovanju kredita. Krediti so dandanes za podjetja izjemno pomemben vir denarnega toka, zato je predvsem pomembno, da poslujejo na takšen način, da je njihova boniteta čim višja in s tem cena kredita čim nižja.

  • Share/Bookmark