Krediti lahko postanejo tudi tvegani ob sprejemanju neracionalnih odločitev

Tržno gospodarstvo je tako ustvarjeno in prežeto s takšnimi zakonitostmi, da so krediti eden izmed poglavitnih virov financiranja. Krediti niso zanimivi le za podjetja, ampak po njih v moderni zgodovino posegajo tudi posamezniki. Iz vidika podjetja so krediti vir financiranja, namen porabe tako pridobljenih sredstev pa je različen. Najbolj pogosto bo podjetje iz kreditov financiralo svojo investicijsko dejavnost, s katero lahko razvija in bogati ponudbo in s tem prehiteva konkurenco na trgu. Investicija je iz stališča podjetja naložba, ki se mora v prihodnosti obrestovati, kar pomeni, da mora biti prihodki iz investicije višji od stroškov investicije. V nasprotnem primeru, ko investicija ni rentabilna, je ogroženo vračanje kreditov. Ko so torej krediti vzeti z namenom investiranja v projekte, ki so podvrženi slučajnim vplivom, zaradi katerih ne moremo zagotovo predvideti, kakšen bo izid, se podjetje sooča s tveganjem. Nezmožnost odplačevanja kredita je torej tudi tveganje, ki ga prevzeme kreditodajalec. Dolžnost kreditodajalca je, da skrbno preuči sposobnost odplačevanja od samega kreditojemalca. Krediti bodo dražji takrat, ko bo kreditojemalec prejel nižjo bonitetno oceno. To pa se zgodi takrat, ko kreditodajalec oceni, da je prosilec kredita tvegan subjekt. Po drugi strani pa je dolžnost kreditojemalca, da gospodarno ravna s sredstvi, ki so mu jih zagotovili krediti. Krediti, ki jih pridobimo, morajo biti vrnjeni. V nasprotnem primeru bomo izgubili tista sredstva, ki smo jih zastavili in služijo zavarovanju kredita. Krediti so dandanes za podjetja izjemno pomemben vir denarnega toka, zato je predvsem pomembno, da poslujejo na takšen način, da je njihova boniteta čim višja in s tem cena kredita čim nižja.

  • Share/Bookmark


Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !