Februar, 2012

Stanovanjski kredit – možne poti pridobitve kredita

24.02.2012 13:15
Objavljeno v stanovanjski kredit | Brez komentarjev

Lastna nepremičnina je življenjski cilj vsakega posameznika. Stanovanjski kredit je za mnoge edina možnost, da si zagotovijo lastno nepremičnino. Pridobitev stanovanjskega kredita je vse prej, kot lahka. Stanovanjski kredit je mogoče pridobiti le, če imate redne prihodke ali poenostavljeno rečeno, ste med tistimi srečneži, ki imajo službo na nedoločen čas.

Za mlade, ki bi želeli pridobiti stanovanjski kredit je situacija dandanes precej komplicirana. Največji problem je pomanjkanje rednih zaposlitev. Trenutni trend na trgu dela so zgolj zaposlitev za določen čas, pa še to preko s.p.-jev in pogodb za določen čas. Tudi, če preko takih oblik dela zaslužite dovolj, kredita vseeno ne boste dobili. Kaj vam preostane? Ena od možnosti je najem kredita preko tretje osebe. Najbolje je, da je to ožji družinski član, ki ima redno zaposlitev in dobro bonitetno oceno pri banki. Za pridobitev stanovanjskega kredita vse potrebno uredi ta oseba, vi se pa seveda morate zavedati svoje odgovornosti. V praksi to pomeni, plačevanje mesečnega obroka stanovanjskega kredita. To pomeni, da niti pod razno ne smete postati nelikvidni. Mislim, da bo že samo dejstvo, da boste npr. v 20ih letih lastnik nepremičnine, zadosten motivator, da naredite vse, da boste svoje obveznosti redno poravnali.

Situacija na trgu nepremičnin bi se morala korenito spremeniti. Država bi nujno morala razmišljati o formiranju sklada, ki bi mladim omogočal pridobitev stanovanjskega kredita. Trenutno se zdi, kot da državi za mlade sploh ni mar. Že nižje obrestne mere za najem stanovanjskega kredita bi marsikomu precej približale realizacijo, tega tako želenega življenjskega cilja.

Kaj lahko mladi še naredimo, da bomo enkrat le postali lastniki nepremičnine? Najboljša naložba je naložba v znanje. Boljša izobrazba omogoča večje možnosti na trgu dela, kar privede tudi do precej boljšega izhodišča pred bančnim okencem. Tako, kot je vaš cilj nepremičnina, tako naj vaš cilj postane tudi konstantno izobraževanje in izpopolnjevanje. Tudi taka usmeritev ni garancija, da stanovanjski kredit tudi dejansko enkrat dobite, ampak, če drugega ne, boste akumulirali toliko znanja, da si boste tudi brez stanovanjskega kredita lahko zgradili oz. kupili svojo nepremičnino.

Obilo uspeha vam želim.

  • Share/Bookmark

Krediti: vrste in ročnost

8.02.2012 07:00
Objavljeno v Kredit | Brez komentarjev

Krediti se delijo na več vrst glede na različne kriterije. Najpogostejša delitev glede na namen kreditiranja deli kredite na stanovanjske in potrošniške kredite. Prvi so namenjeni financiranju nakupa nepremičnin, drugi pa so namenjeni financiranju tekoče potrošnje.

stanovanjski kredit

Poleg namena kreditojemalca je pri kreditih zelo pomembna njihova ročnost, in sicer jih v tem oziru delimo na kratkoročne in dolgoročne kredite. Delitev glede na namen kreditiranja v veliki meri sovpade z ročnostjo kredita. Stanovanjski krediti so namreč v osnovi dolgoročni, saj se za njihovo celotno poplačilo določi rok, ki običajno sega od najmanj 5 let naprej pa tja do 15 ali 20 let. Potrošniške kredite, ki so skoraj po definiciji kratkoročni, pa običajno kreditojemalec odplača v nekaj mesecih. Pogosto gre pri potrošniških kreditih za kredite, ki so namenjeni financiranju počitnic, nakupu večjih pol-trajnih dobrin, financiranju šolnin ali podobnega. Nekje vmes se nahajajo krediti za financiranje naprimer nakupa avtomobila, ki se običajno odplačajo v letu ali dveh.

krediti

Ročnost, torej čas, v katerem kreditojemalec odplača celoten kredit, odločilno vpliva na obrestno mero, torej ceno kredita. Prav tako pa lahko na obrestno mero vpliva namen kreditiranja, saj imajo banke običajno že oblikovane pakete ponudb za posamezne vrste kredita. Dolgoročni krediti so načeloma dražji od kratkoročnih, saj imajo daljšo ročnost in tudi zaprošen znesek kredita je običajno mnogo višji. Oboje, tako višina kredita kot ročnost (čas v katerem bo v celoti odplačan), tako vplivata na višino obresti in druge pogoje financiranja, ki jih ponuja banka. Različni krediti imajo tako lahko zelo različne ponudbe.

  • Share/Bookmark

Kako delujejo krediti?

2.02.2012 13:09
Objavljeno v Kredit | Brez komentarjev

Krediti so osnova vsakega tržnega gospodarstva, brez živahne kreditne dejavnosti ni razvoja in rasti in tudi blaginja upada, saj so pod udarom delovna mesta. V ozadju kreditne dejavnosti deluje precej preprosta logika: tisti s presežnimi denarnimi sredstvi posodijo denar tistim, ki ga nimajo, s tem pa pričakujejo, da jim bo vrnjena glavnica in obresti, ki predstavljajo plačilo dolga. Krediti temeljijo na nekaj osnovnih dejstvih, naj omenimo tukaj le dve najpomembnejši.

Najprej prvo dejstvo: čas je denar. Krediti naj bi posojilodajalcem prinašali zaslužek zato, ker se za določen čas odpovejo denarju. V času, ko je posojen, ga ne morejo porabljati ali plemeniti na kakšen drug način. Za ta čas torej zahtevajo obresti, ki pa bodo čedalje višje, če se bo rok vlačila oddaljeval.

čas je denar

Drugo dejstvo je: tveganje zahteva kompenzacijo. Če gredo krediti v roke zelo tveganim upnikom, bodo kreditodajalci zahtevali višji donos za izdano posojilo. Zakaj je temu tako? Bolj kot je upnik tvegan, večja je verjetnost, da ne bo sposoben odplačati svojega dolga. Ta verjetnost zmanjšuje pripravljenost kreditodajalca, da bi takšnemu upniku posodil denar. Tisto, kar poveča pripravljenost za posojanje denarja tudi takšnim upnikom, so povečane obresti. Vsak, ki bi se rad financiral s krediti, mora pomisliti na ta dva ključna dejavnika. Posojilo bo dobil pod bistveno boljšimi pogoji, če bo lahko glavnico vrnil v čim krajšem času in če bo njegova ocena kreditne sposobnosti visoka.

Zato je financiranje s krediti smiselno izvajati takrat, kadar poskrbimo, da sta ta dva dejavnika takšna, da delujeta v našo korist in ne v korist posojilodajalca.

  • Share/Bookmark