Marec, 2013

Prevajanje je v današnjem času velikokrat iskana storitev

1.03.2013 14:30
Objavljeno v Prevajanje besedil | Brez komentarjev

Prevajanje je prenos pomena določene besede iz enega jezika, v drug tuj jezik ali obratno. Poznamo več načinov prevajanja in sicer strojno prevajanje, je postopek pri katerem računalniški program samostojno analizira določeno besedo in brez človekovega posredovanja sam besedo tudi prevede. Strojnega prevajanja nikakor ne smemo pomešati s računalniško podprtim prevajanjem, ki največkrat poteka s prevajalskimi namizji, s pomnilniki prevodov.  Sistemi za strojno prevajanje v veliki večini vključujejo eno ali večjezične leksikone, programe za morfološko analizo in sintezo, programe za sintaktično analizo in sintezo, programe za razreševanje večpomenskosti, programe za prepoznavanje večbesednih semantičnih enot in druge kompleksne mehanizme, ki služijo avtomatizaciji prevajalskega procesa. Čeprav je avtomatizacija glavna značilnost strojnega prevajanja, pa tovrstni prevajalni sistemi pri prevajanju pogosto zahtevajo posredovanje človeka, in sicer v obliki predhodnega urejanja in kasnejših popravkov. Prevajanje je zahtevno in ustvarjalno dejanje, prav strojno prevajanje pa lahko v nekaterih primerih prevajalcu delo olajša ali pa ga celo popolnoma nadomesti. V primerih, ko se potrebuje le grob prevod, ki ga bo kasneje pregledal in popravil prevajalec, osnutek, ki služi kot pomoč pri prevajanju, ali pa če gre za določene besedilne vrste, pri katerih je izrazje močno omejeno (vremenske napovedi, navodila za uporabo, računalniški programi, inventurni zapisniki, zdravniška poročila ipd). Strojni prevodi uradnih listin in pravnih aktov so tako razumljivejši in pravilnejši kot pri govorjenem jeziku. Standardno prevajanje pa omogoča prevajanje besedila s končnim ciljem učinkovite komunikacije. Takšen način prevajanja opravi oseba ali agencija, ki opravlja prevajanje, saj najbolje poznajo področje, ki ga prevajajo. ENa takšnih agencij se nahaja le klik stran!

  • Share/Bookmark