April, 2016

Parket, osnova odločitve

21.04.2016 16:41
Objavljeno v Hiša | Brez komentarjev

Parket je osnova odločitve pri izbiri talnih oblog.

Talna obloga je v vsakem prostoru temelj dobrega počutja. Dobro počutje ustvarjamo tudi z drugimi laksnostmi, pri tem je talna obloga velikokrat spregledana. Velikokrat je pri tem kriva njihova lega, ki je izven vidnega polja. V vidnem polju imamo pri bivanju, delu in drugem vse kaj drugega. Nezavedno pa na vse kar počnemo vpliva parket in ostale talne obloge. to spoznamo največkrat takrat, ko imamo prisotne negativne posledice izbire. Osebe, ki veliko delajo v določenih prostorih z točno določenimi lastnostmi velikokrat govorijo in tožijo o slabem počutju. Izraža se lahko na razne načine. nekatere zebe v noge, drugim ne ustreza vonj, zrak, hrup in marsikaj drugega. Ugotoviti kaj natančno je narobe, kaj bi veljalo storiti, kakšne so alternative je zelo zahtevno. Velikokrat se v takih primerih parket izkaže za najboljšo rešitev, vendar ne takoj, ampak po dolgi in obsežni analizi. Alternative smo lahko celo namensko izbrali, negativne lastnosti pa kažejo, da naša odločitev ni bila najboljša. Tako imamo primere, ko smo namesto parket izbrali talno oblogo, ki nudi manj vzdrževanja, je bolj obstojna in ima druge po naši presoji boljše lastnosti. S tem pa smo dobili tui negativne lastnosti. V primeru, da imajo možnost zamenjave je parket ena prvih možnih odločitev, saj nam negativne lastnosti ne ustrezajo in so bistveno slabše kot smo pri prvi odločitvi predvidevali. Danes ima poleg tega ponudba tudi napredek v primerjavi s ponudbo v času naše prve odločitve. Tako je parket v marsičem drugačen in bolšji. Odločitev zato sploh ni težavna, potrebuje zgolj drobne odločitve, v osnovi je praktično že sprejeta. Ponudba je danes dodatno obogatena z alternativami, ki nudijo prihranke, v osnovi pa so lastnosti zelo podobne. Poleg tega pa so tudi kot vedno, pri enakem predmetu nakupa, ponudbe lahko različne.

hrastov parket

Parket velikokrat služi kot primer dobre prakse.

  • Share/Bookmark

Stres, reakcija na dražljaje

18.04.2016 16:39
Objavljeno v zdravje | Brez komentarjev

Stres je telesna reakcija na resničen ali namišljen dražljaj .

stres in počutje

Dražljaje iz okolice pridobivamo na različne načine. Vsi si želimo predvsem pozitivnih, na žalost velikokrat nimamo izbire, sprejeti moramo tudi negativne. Spopadanje z njimi je lahko različno uspešno. Kdor je psihično in fizično dobro pripravljena oseba ima več možnosti. situacijo je sposoben nadzorovati, dopusti si toliko negativnih dražljajev, kolikor jih prenese. Ko presežejo dopustno mejo, se jih je sposoben na številne načine znebiti. Stres si vsaka oseba razlaga po svoje. Najbolj pravilna razlaga je, da gre za reakcijo na dražljaj iz okolice. Velikokrat pa se uporablja tudi za označitev nesposobnosti izvedbe določene aktivnosti, za označitev motne, težave in podobno. Človeku stres povzroča povečanje krvnega tlaka, poveča se mišična prekrvavitev , pospeši se delovanje srca in dihanje, človek je buden, bolj previden in pozoren. Včasih se poslabša koncentracija, prisotni so lahko tudi glavoboli. V osnovi je stres možno enostavno rešiti tako, da se izognemo stresorju oziroma dražljaju iz oklice. Najboljše pri tem je aktivno in zdravju neškodljiv postopanje. Napačno pa je pasivno, ter izbira zdravju neškodljivih načinov. Ti so predvsem alkohol, tobak, uživanje raznih poživil, zdravil in podobnega, kar škodi. Vse od naštetega ne škodi, če imamo pravo mero. Alkohol ni dober odziv na stres, ko ga je preveč, na drugi strani koristi, če ga uživamo z namenom izboljšanja prebave ali v zmernih količinah. Najbolj neprimeren pa je, če se namesto spopadanja z dražljaji oziroma povzročitelji dražljajev, tolažimo z alkoholom. Takrat stres lahko za kratek čas popusti, vendar je kasneje še večji. Problem so tudi razna zdravila, ki jih ponujajo kot oblike samozdravljenja in samopomoči. Težave ljudje v tem primeru skrivajo, k zdravniku si ne upajo, zato sami posežejo po zdravilih. Kar lahko v primeru neprimerne izbire težave zgolj kopiči.

Stres je pogosto prisoten povsod tam, kjer je okolje splošno negativno.

  • Share/Bookmark

Nike športna oprema

16.04.2016 16:38
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Nike omogoča, da fizična kondicija ostane na ustrezni ravni ali pa se jo izboljša.

Fizična kondicija prinaša človeku številne koristi, Nike športna oprema je na ta način mnogim prinesla odlične rezultate. Med drugim je boljša tudi psihična trdnost človeka. V današnjem hitrem, napete, stresnem ter v mnogih pogledih negativnem načinu življenja ohranja človeka zdravega, v izrednih in skrajnih primerih tudi pri življenju. Splošne koristi so poleg psihične trdnosti znane : človek, ki se giba ima organizem bolje oskrbljen z vsem potrebnim, z hitrejšim delovanjem življenjsko pomembnih organov se izboljšuje splošna kakovost delovanja organizma.

blagovna znamka nike

Fizična kondicija pomembno vpliva na razna področja življenja in človekovega ustvarjanja, čeprav se tega ne zavedamo. Ker ima človek kondicijo mu ni težko narediti aktivnost več, s tem pa pridobi številne prednosti. Za ustvarjanje in ohranjanje kondicije je potrebna Nike ali ustrezna druga športna oprema. Gibanje je pri tem osnovna aktivnost, ki pa ima od primera do primera različne načine izvedbe. Gibamo lahko z različnimi deli telesa, lahko gre za bolj ali manj zahtevne aktivnosti, trajanje je lahko zelo različno. V sodobnem času je predvsem pomembno, da gibanje in druge aktivnosti prinesejo optimalne učinke. Naš čas je vedno bolj dragocen, zato želimo, da v kar se da kratkem času pridobimo večje učinke. Na tem področju ima Nike številne dobre in bogate izkušnje. Razvojni center je v tesni povezavi z vrhunskimi športniki, skupaj skrbijo za napredek in razvoj. Kupec je tako lahko prepričan, da bo z Nike ponudbo športne opreme dobil najboljše. Izbrati mora predvsem aktivnost, ki mu bo z danim vložkom prinesla največ. Odločitev je povezana z mnogimi dejavniki. Čas, ki je na razpolago je eden prvih pogojev. In možnost, da Nike oprema pokaže vse svoje odlične lastnosti. Pomembno pri času pa ni le kratkotrajna razpoložljivost, ampak je bolj pomembna dolgotrajna.

Nike je v vsakem primeru dobra izbira.

  • Share/Bookmark

Varčevanje, gospodarno ravnaje

14.04.2016 16:35
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Varčevanje je gospodarno ravnanje z denarnimi sredstvi.

Vsak človek potrebuje varčevanje, saj s tem denarna sredstva zadrži zase. To pa mu omogoča, da ima na voljo različne možnosti odločanja boljše. Problem sodobnega potrošniškega življenja je v tem, da ni problem ponujeno kupiti, ampak je večji problem ponujeno ne kupiti. Pri tem je seveda treba ločiti ponudbo, ki jo potrebujemo in ponudbo, katero ne potrebujemo nujno. Sodobna ponudba se je tega problema že zdavnaj zavedala, zato pozna načine, kako ne nujno ponuditi kot nujno. S tem pa varčevanje preusmeriti na svoj mlin, torej v potrošnjo. Veliko oseb ima pri tem težave, posledično ne morejo ustvariti dovolj prihrankov. Ker slednjih ni, se zadolžujejo, s tem pa zapadejo v dolgove in posledično dodatno zmanjšajo možnosti za uspešno varčevanje. Napačno je pri tem iskati izgovore, da gre za stiskaštvo, odpovedovanje osnovnim življenjskim potrebam in podobno. Pogledati je potrebno širše, predvsem pa primere dobre prakse. Veliko ljudi je prepričanih, da bogati ljudje veljajo za razsipne.

pametno varčevanje

Kar je v mnogih primerih napaka. Večna težava takih napak je v tem, da ljudje ne vidijo bistva. Tako primerjajo kupljen izdelek s svojimi možnostmi. Ker je ta izdelek v prestižnem in luksuznem cenovnem razredu mislijo, da so ljudje, ki jih kupujejo bolj zapravljivi. V bistvu, procentualno gledano kupujejo cenejše izdelke, kot osebe, katre imajo na dosegu cenovno bolj ugodne razrede. Praktično je to za njih varčevanje. Njihov proračun ali mesečni prihodek je lahko ustrezno večji od kupca nižjega, bolj dostopnega cenovnega razreda, razlika v kupljenem izdelku pa ne odraža enakega razmerja. Poleg tega je v takem nakupu skrito varčevanje. Izdelki višjega cenovnega razreda imajo večinoma boljše materiale, so bolj kakovostno izdelani imajo zagotovljene boljše poprodajne storitve.

Varčevanje v tem primeru pomeni, da bodo dlje časa prinašali učinke z manj stroški ter bodo imeli pri njihovi uporabi splošno manj negativnih posledic uporabe.

  • Share/Bookmark

Kolo, potreba in užitek

12.04.2016 16:34
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Kolo je zdravju koristna aktivnost.

kolesarji

Uporabljati kolo je danes lahko potreba ali užitek. Lahko pa je tako potreba kot užitek. Odvisno seveda od namena uporabe. V primeru, da se moramo z njim voziti dnevno v službo je lahko nujno zlo, ker drugi načini prevoza niso dovolj učinkoviti, se bojimo slabega vremena, možnih poškodb in podobno. Lahko pa ob prevozu na delo tudi uživamo na svežem zraku, okolici, ki se iz metra v meter spreminja in podobno. Lastnosti uporabe so v veliki meri odvisne od pogojev kolesarjenja in samega kolesarja. Na pogoje kolesarjenja v veliki meri vpliva vreme ter vozne razmere. Najbolj primerno vreme za kolesarjenje ima ustrezne temperature, ni močnega vetra in padavin. Pri krajših razdaljah imamo na te vremenske razmere vpliv oziroma lahko kolo pustimo doma. S tem se vremenskim razmeram, predvsem negativnim, lahko izognemo. V primeru daljših razdalj te možnosti nimamo, ponujajo pa se nam druge rešitve. Vreme je možno napovedati, vremenskim razmeram se je na poti moč tudi izogniti, bodisi, da uporabimo različne oblike zavetja ali uporabimo ustrezno opremo. Dilema pri tem vedno ostaja, saj kolo zahteva od človeka fizično moč, posledično se preznoji. Kar pomeni, da lahko z postankom stakne prehlad oziroma razne mogoče negativne vplive kot posledico podhladitve razgretega telesa. Mnogi v primeru dežja ali kakšne podobne neugodne vremenske situacije kolo poganjajo naprej, dokler ne pridejo do doma oziroma na cilj, ki jim omogoča, da se ustrezno oskrbijo. Vozna podlaga v veliki meri vpliva na uživanje ter premagovanje zadane poti. Nanjo ima v večini primerov kolesar vpliv, saj jo večinoma namensko izbere. Izjeme so poti, ki so nenačrtovane, kolo pa je pri tem izrednega pomena. Nenačrtovane poti se velikokrat izbere glede na lastnosti. Največkrat zadostujejo vsaj osnovne lastnosti oziroma so vsaj dovolj varne.

Kolo je lahko športni rekvizit, ki izboljšuje fizično in psihično kondicijo uporabnika.

  • Share/Bookmark

Prehlad, izboljšajmo odpornost

10.04.2016 16:31
Objavljeno v zdravje | Brez komentarjev

Prehlad zahteva, da izboljšamo odpornost .
Odpornost iz leta v leto prehlad preizkusa pri številnih osebah. Uspešnost je od primera do primera različna. Tisti najbolj uspešni so predvsem osebe, ki sopreventivno ravnanje vzeli dovolj resno in dovolj zgodaj. Napačno je razmišljanje, da je preventiva dovolj učinkovita, če se začnejo ukrepi izvajati nekaj dni ali krajši čas pred nevarnostjo okužbe ali drugih negativnih posledic. Preventiva traja praktično neprekinjeno. Nevarnosti za prehlad je namreč dovolj praktično v celotnem obdobju leta. napačno mišljenje je posledica dejstva, da se v določenih delih leta pojavlja pogosteje kot v drugih delih leta. možnosti zanj so velike tudi v obdobjih, ko tega ne bi pričakovali.

zdravila za prehlad

Zato pa moramo preventivno na prehlad delovati skozi celo leto. O tem so nam dober vir nasvetov že starejše generacije, ki so podobno ali celo enako kot mi v mnogih primerih nespametno ravnali. Preventivno ravnaje je predvsem skrb za obrambni sistem človeškega telesa. Obrambni sistem ima zahtevno zgradbo in delovanje, omogočajo in izboljšujejo pa ga razmeroma enostavne aktivnosti. Vsi smo že slišali za razne aktivnosti, ki omogočajo pregnati prehlad. Vendar so ti predvsem kratkoročni in velikokrat agresivni na druge dele organizma. Najbolje je, če začnemo aktivno delovati v času, ki ni značilen za prehlad oziroma je njegova možnost manjša. V toplejših delih leta je potrebno obrambnemu sistemu zagotoviti vse, kar potrebuje za svoje delovanje v zimskih mesecih. Vse potrebno predstavlja predvsem ustrezna hrana in gibanje na prostem. Ustrezna hrana pripomore k obrambnim sposobnosti, najbolj učinkovita pa je tista, ki svoje učinke prinaša takrat ko jih najbolj potrebujemo. gibanje na prostem okrepi delovanje celotnega organizma. Kri se hitreje požene po žilah, pljuča pa jo oskrbijo z več kisika. Zaradi tega lahko organizem izboljša in razvije vse potrebno, za vzpostavljanje obrambe kot tudi vseh ostalih potrebnih sposobnosti.

Prehlad naznanjuje kašelj, oteklo žrelo, izcedek iz nosu, kihanje in podobno.

http://www.d3nnnis.com/c/zdravje

  • Share/Bookmark

Skladi, zaupanje v rezultate

8.04.2016 16:29
Objavljeno v finance, financiranja | Brez komentarjev

Skladi zahtevajo zaupanje investitorja .

vlaganje v sklade

Med vsemi drugim možnostmi na trgu skladi prinašajo lastnosti, ki vlečejo k investiranju. V prvi vrsti je to donosnost, sledi varnost, pomembni lastnosti pa sta tudi likvidnost in fleksibilnost. Donosnost govori o tem, kaj lahko skladi prinesejo naložbeniku ob vloženi določeni vsoti v prihodnosti. Pri tem se lahko sooči s številnimi informacijami, ki mu kažejo predvsem preteklost, lahko pa na podlagi preteklosti oblikuje trend. S tem je možno ugotoviti, kaj mu lahko določeni skladi prinesejo. Varnost je zagotovljena na več načinov, naložbenik jo lahko tudi poveča. Med ponudbami na trgu izbere tisto, ki mu že v osnovi prinaša največ varnosti. Zagotovilo za varnost mu daje ponudnik, ki se lahko pokaže z dobrimi rezultati in zaupanja vrednim poslovanjem. Finančna skupina , ki upravlja z nezanemarljivo velikimi sredstvi, ima pomemben delež, sodeluje z priznanimi poslovnimi partnerji, ima številne nagrade in priznanja je zagotovo dobra izbira. Poleg vsega tega so skladi lahko dobro izbrani preko osebne odločitve in ocene. Naložbenik je čisto upravičeno nezaupljive sorte pri prvem poslovanju z določeno finančno skupino. Prihranke oblikuje z veliko napora, zato mu sama človeška narava veleva, da je previden pri odločitvi. Poleg vseh naložbenih informacij, se bo pred odločitvijo samostojno prepričal o vsem, kar razni viri informacij govorijo. Dobra odločitev je predvsem ponudnik, ki ničesar ne skriva in omogoča, da so skladi prikazani v vseh svojih lastnostih. Tako dobrih, kot tistih, ki prinašajo tveganje. Oseba bo tako pred odločitvijo soočena z vsem, kar jo čaka oziroma lahko pričakuje v času trajanja naložbe. Največkrat so odločitve na ta način sprejete, saj dober naložbenik pričakuje, da mu vsak resen ponudnik sporoči vse lastnosti. zaveda se, da kdor prikazuje zgolj dobre lastnosti govori zgolj o pozitivni plati medalje.

Skladi so naložbe, ki prinašajo pred sprejetjem možnost kakovostnega odločanja med zelo različnimi ponujenimi možnostmi investicije.

  • Share/Bookmark

Tek, evolucija človeka

6.04.2016 16:27
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Tek je evolucija človeka skozi čas .

Človek se je od najstarejših časov do danes razvijal, to lastnost bodo ohranjali tudi prihodnji rodovi. Spremembe se niso dogajale zgolj skozi dolga stoletja zgodovine, ampak se dodajajo tudi danes. Pogledati si velja zgolj tek pred nekaj desetletji in ga primerjati z današnjim. Hitro bomo opazili številne razlike, ki so se zgodile na področju opreme, tehnike in številnih drugih področjih. V davnih obdobjih je bil tek predvsem izhod človeka v sili, s katerim si je obvaroval svoj obstoj, postopoma pa se je do današnjih dni razvil v športno aktivnost. Danes je postal eden od načinov izboljšanja fizičnih in psihičnih sposobnosti. V aktivnosti kot je tek je človek primoran zaradi vedno manjše fizične aktivnosti. Ker ima človek na voljo številne alternative fizičnim aktivnostim, se jih poslužuje in jih uporablja. Kako očitna je ta sprememba lahko ugotovimo na primeru svojih staršev. Naši starši ali stari starši so veliko več hodili, ker javnega prevoza ter osebnih prevoznih sredstev ni bilo. Na voljo so imeli bodisi pešačenje ali kolesarjenje. Pešačenje je bilo pogostejše, kolesarjenje je bilo še pred pol stoletja pravi luksuz. Danes si težko predstavljamo, da so zaposleni za kolo plačali nekaj osebnih dohodkov, vzeti kredit ali pa si na kakšen drug način olajšati nakup kolesa. Zato so imeli številne prednosti. Fizično gibanje takrat ni bilo nobena posebnost, nekaj ur hoje dnevno ali ustrezno kolesarjenje za premagovanje poti ni bilo nobena redkost. Postopoma so z večanjem postala bolj dostopna motorna kolesa, javni prevoz je širil svojo mrežo tudi na podeželje, za šolarje iz oddaljenih krajev so se organizirali avtobusni prevozi, enako je veljalo za zaposlene v večjih tovarnah oziroma podjetjih, sledili so avtomobil. Danes je praktično lažje kupiti avto, kot nekoč novo kolo, temu primerno imamo na cestah več prevoznih sredstev, prevladujejo motorizirana oziroma tista, pri katerih ni potrebno uporabljati fizične moči. S tem pa je človek v primerjavi s predhodnikom kar se tiče fizične kondicije na slabšem. O tem se lahko prepričamo sami iz lastnih izkušenj ali pa iz statističnih podatkov. Najboljše pa so izpovedi naši staršev, starih staršev ali celo starejših generacij. Njihov dnevni obseg hoje, kolesarjenja ali drugih fizičnih aktivnosti je primerljiv z današnjimi rekreativci. Ker se je človek navadil na udobje, se je hkrati polenil, s tem pa poslabšal delovanje mišic, srce, pljuča in številni drugi organi so v slabši kondiciji. Vedno več ljudi se sooča s prekomerno telesno težo, pogoste so težave s srcem in ožiljem ter številne druge težave. Poseben problem je v tem, da se težav ne zavedamo, vse dokler ni prepozno. Največkrat smo aktivni v času šolanja, s prekinitvijo izobraževanja se zaključi tudi obdobje redne telesne vadbe.

tek kot kvalitetna rekreacija

Včasih pa tudi prej, saj je obvezna telesna vadba predpisana zgolj do določene stopnje izobrazbe. Poleg tega z izobraževanjem, ustvarjanjem družine in drugimi obveznostmi časa za tek in druge aktivnosti preprosto zmanjka. Največkrat se prej soočimo s prvimi težavami, ki so posledica zmanjšane fizične aktivnosti, kot se samostojno odločimo zanje. O tem so najbolj zgovorni redni in obvezni zdravniški pregledi, ki beležijo naše zdravstveno stanje. Dokler imamo veliko obveznosti v poklicu ali prostem času se težave načeloma ne pojavljajo, saj je gibanja lahko precej. Vendar temu ni vedno tako. Mnogim se že kmalu začenjajo pojavljati posledice, kot so prevelika telesna teža, slabše lastnosti vitalnih organov in podobno. Največkrat zdravnik pri rednem in obveznem pregledu priporoča tek ali druge alternativne aktivnost, ljudje pa se odzovejo zelo različno. Mnogi skomignejo z rameni, preslišijo napotke in nadaljujejo s svojim načinom življenja oziroma skromnimi fizičnimi aktivnostmi. Obstajajo pa tudi svetle izjeme, ki začnejo tek in druge alternative jemati resno ter se kmalu znajdejo med rekreativci. Delni krivec zato, da se ljudje ne odzovejo na rekreacijo bolj množično je tudi v načinu izvajanja rednih in obveznih zdravniških pregledih. Sam nasvet in izvidi so premalo učinkoviti. Izvidi bi bili bolj učinkoviti, če bi ljudje na svoje oči videli kaj počnejo s svojim telesom. Prehrana je eden večjih problemov poleg seveda fizične aktivnosti, ki bi jo lahko bistveno bolje izkoristila. Če bi ustrezen, nazoren in nedvoumen izvid človeku pokazal koliko nekoristnih in škodljivih snovi vnese v svoje telo z povsem običajnim dnevnim obrokom bi mogoče ravnal drugače. Toliko bolj, če bi mu zdravnik na ustrezen način demonstriral posledice takega ravnanja ter mu preko statistike pojasni, da takšno ravnanje vodi do odvisnosti od zdravil. Potem bi se verjetno človek prej odločil za tek, kot pa se čez nekaj let sprijazni z življenjem ob zdravilih. Fizična aktivnost bi morala biti pri tem prikazu prisotna predvsem kot prikaz razlike med izvidom pred začetkom aktivnosti in potem, ko bi bil izvajanje izvedeno. Izvidi bi bili očitni, iz njega bi bilo moč razbrati, da je tek zelo koristen. Kdor se vsaj malo ukvarja z rekreacijo težav z razumevanjem nimajo. Vedo, da se po rekreaciji počutijo bolje in jo s tem namenom tudi nadaljujejo. Toliko bolje bi bilo, če bi tek in druge spremembe na bolje spremljala spremenjena prehrana oziroma način prehranjevanja. Vsako aktivnost, ki jo začnemo s povečano telesno težo, izvajamo težje, napredek je počasnejši, obremenitve lahko vodijo do negativnih posledic, poškodb in podobnega. Zato bi bilo morda bolje, da človek prej shujša, telesno težo zniža na območje idealne telesne teže in nato začne tek oziroma ustrezno drugo telesno aktivnosti. Shujšati danes ne bi smel biti problem, informacij je več kot dovolj, če znamo uporabljati svojo lastno pamet, imajo voljo in samokontrolo, so spremembe lahko hitre. Govorimo o izgubi telesne teže za pet do deset kilogramov v razmeroma kratkem obdobju. Vse kar moramo storiti je zgolj prehrano prilagoditi potrebam. Mnogim bi spremembe prinesel že red v prehrani, predvsem pa uživanje velikokrat manjkajočega zajtrka ter razporeditev obrokov skladno z potrebami. Zelo koristno je predvsem pravočasno organizem, predvsem prebavni sistem pripraviti na počitek. To predvsem pomeni, da ne večerjamo prepozno. Napačno je razmišljanje, da večerja povrne izgubljeno energijo. Deloma drži, vendar se energija pridobljena s hrano poleg tega usmeri v kopičenje maščob, ker sledi počitek namesto aktivnosti. Z ustrezno drugačno razporeditvijo bomo lahko dosegli znižanje telesne teže.

Tek je aktivnosti, ki nudi dobre učinke z malo porabljenega časa.

  • Share/Bookmark

Prosta delovna mesta, trg dela

4.04.2016 16:25
Objavljeno v zaposlitev | Brez komentarjev

Prosta delovna mesta so priložnosti, ki jih nudi trg dela

Trg dela, ki ponuja prosta delovna mesta je zelo pestra ponudba dela in zaposlitvenih priložnosti. Možnosti so lahko zelo različne. Veliko delovnih mest še ne pomeni tudi nujno veliko priložnosti primernih iskalcu zaposlitve. Pri iskanju se velja opreti na vse možne vire. Načeloma veljajo kot najboljši viri Zavod za zaposlovanje in zaposlitveni portali. Vendar se velja zavedati tudi drugih možnosti. ponujena prosta delovna mesta, ki jih objavljajo Zavod, spletni portali in drugi viri na svojem seznamu so velikokrat sporočena takrat, ko je delodajalec izčrpal vse njemu znane vire in možnosti iskanja. Zagotovo pa je že pred tem začel iskati možnosti bodisi v okviru svojega podjetja oziroma med svojimi kadri, nadalje v krogu svoje panoge, zagotovo pa tudi povsod tam, do koder segajo njegove zmožnosti iskanja. Zato lahko prosta delovna mesta osebe, ki so bile že zaposlene ali so zaposlene in iz raznih razlogov iščejo nove priložnosti, poiščejo najprej v krogu svoje panoge oziroma povsod tam, kjer imajo dostop. Zagotovo ostaja možnost, da se najdejo priložnosti. Če gre za osebo, ki je v panogi zaposlena dlje časa ima temu primerno dolge izkušnje. Pri delodajalcu, ki ponuja prosta delovna mesta bo zato imel prednosti, lahko pa jih bo tudi brez težav predstavil ali demonstriral v času preizkusa. Zavod za zaposlovanje, zaposlitveni portali in drugi viri še vedno ostajajo kot možnosti, ki jih lahko koristi takrat, ko izčrpa vse njemu znane možnosti. Dobro se je zavedati tudi priložnosti, ki jih prosta delovna mesta nudijo v razpisu. Pristop je boljši, če se odločijo za samoiniciativno iskanje. V tem primeru imajo prednost predvsem v tem, da so edini, ki jih zanimajo možnosti zaposlitve. Ob morebitnih zavrnitvah pa ne gre obupati, raje uporabljen način osebne predstavitve po potrebi spremeniti.

delo in prosta delovna mesta

Prosta delovna mesta so potrebe po kadrih.

http://www.d3nnnis.com/c/splosno

  • Share/Bookmark

Bolečina v križu, pogosta nadloga

2.04.2016 16:24
Objavljeno v zdravje | Brez komentarjev

Bolečina v križu je pogosta težava .

Veliko ljudi prizadene bolečina v križu v času, ko bi morali dajati najboljše rezultate dela. Krivci, da rezultati dela niso najboljši je poleg bolečine tudi v drugih vzroki. Splošno znano je, da bolečina v križu prizadene praktično vsakega človeka, ne gre za bolezen, krivec je največkrat oseba sama, zahteva zdravljenje. Predvsem pa se moramo zavedati, da jo lahko preprečimo. Zavedati se je potrebno vzrokov. Včasih bolečina v križu nastane na delovnem mestu, ko sedimo. Pogledati je potrebno naš stol na katerem sedimo, kako je nastavljen glede višine, naklona, kakšna je podlaga, je dovolj čvrst in podobno. Težave lahko hitro odpravimo bodisi z zamenjavo položaja ali da zamenjamo stol oziroma sedišče. V mnogih primerih s tem bolečina v križu mine. Kdor takšna dela opravlja dan za dnem se mora pri tem zamisliti. Pravilnega položaja sedenja nas učijo že v šoli, zato se bi kot prvo pomoč veljalo spomniti vsega, kar smo se naučili v šolskih klopeh. Pravilna nastavitev višine, sedalnega dela, ter učvrstitev celotnega sedišča, reši veliko problemov. Včasih pa nastavljanje ne pomaga, bolečina v križu se nadaljuje. Zamenjava stola oziroma sedišča je lahko naslednja rešite. Stoli so med seboj zelo različni. Če zanemarimo nastavitve in druge lastnosti, ter razmišljamo, kot da so optimalne, se lahko zanesemo na nekatere splošne ugotovitve. Stol mora biti ustrezne trdote, bolečina v križu je poleg tega lahko posledica izrabljenih delov. To so predvsem deli stola, ki nam nudijo oporo. Nahajajo se predvsem v sami konstrukciji, ki namesto, da telo podpirajo, počnejo ravno nasprotno. Pomembni so tudi deli, ki so najbolj izpostavljeni uporabi. V nekaterih primerih je moč dobiti nadomestne dele, v drugih pa je potrebno razmišljat o novem stolu ali ustrezni alternativi.

Bolečina v križu je rešljiv problem, če se zavedamo vseh možnosti, predvsem pa se zavedamo svojih morebitnih osnovah napak.

Več

  • Share/Bookmark