Delnice, donosi in tveganje

Delnice pomenijo delež lastništva delniške družbe ter prinašajo možnost pridobitve dividend .

Poleg lastništva delnice prinašajo tudi nekatere druge pravice in dolžnosti. Delniški naložbenik postane investitor z nakupom delnice, to stori preko borznega posrednika. Pred tem je dobrodošlo vedeti, kaj vse prinaša takšna naložba. Delnice prinašajo v prvi vrsti tveganje, ki pa ga je mogoče na različne načine ublažiti. V primeru, da tveganje ne bi obstajalo ne bi bili možni dobički. Delniški dobički so možni z ustvarjanjem pozitivne razlike med vrednostjo delnice ob nakupu ter njeno vrednostjo ob prodaji. Razliko lahko merimo v odstotkih, v denarnih enotah ali na druge načine. Merjenje v odstotkih je zanimivo za tiste, ki dobiček primerja z nekaterimi drugimi naložbami. Denarne enote so zanimiv za vse, kateri imajo radi dejanski dobiček oziroma imajo radi praktično ovrednoten dobiček. Denar velja kot najbolj likviden, zato jim denarne enote predstavljajo temu primeren prikaz dobička. Tveganje lahko ublažimo tako, da kupimo delnice z zgolj delčkom svojega premoženja. Pri tem nas ne sme preslepiti pohlep. Vsak bi si želele povečati svoje bogastvo, vendar tveganje pomeni tudi možnost njegovega zmanjšanja oziroma znižanja. Ker sredstva potrebujemo za svoje življenje, to pomeni tudi ogrožanje kakovosti življenja. Tega pa si seveda ne želimo, zato je bolje kupiti delnice zgolj z delom premoženja v denarni obliki. Kolikšen je ta delež, je odvisno od posameznika, njegovih prihodkov, njegovih odhodkov, premoženja ter drugih dejavnikov. Več prihodkov omogoča lažji nakup, obratno je z večjimi odhodki. Premoženje vliva na morebitni nakup delnice, v skrajnem primeru se ga delno ali v celoti proda. Dejavnikov je še veliko več, v vsakem primeru morajo biti vsaj najpomembnejši upoštevani pri odločitvi za večji ali manjši deleže. Pred nakupom je dobro pridobivanje informacij o različnih možnostih, najboljši so strokovni nasveti.

Delnice zahtevajo od investitorja soočenje z nekaterimi dejstvi in možnimi posledicami pred samo odločitvijo.

  • Share/Bookmark


Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !