Januar, 2017

Fitnes, pester izbor vaj

5.01.2017 18:43
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Fitnes nudi pester izbor gibalne aktivnosti .

Nabor fitnes je hkrati širok in globok, znane so : vaje pri katerih je cilj večja vzdržljivost , vaje za moč ter razne druge vaje. Izbiramo lahko tekaško stezo, simulator teka, simulator veslanja ter razne druge naprave. Vsaka fitnes ima svoje zakonitosti in pravila, začeti je najbolje s strokovnim vodstvom. S tem smo že v začetku nadzorovani pri izvajanju, pojasnjen nam je cilj naprave, njene učinke, opozorjeni smo na nepravilnosti ter posledice nepravilnosti. Z izogibanjem nepravilnosti ter morebitnim poškodbam bomo hitreje napredovali, ker ne bomo imeli opravka z izostanki. Poleg tega lahko fitnes s strokovnim vodstvom prilagaja naše aktualno stanje z cilji in glede na druge dejavnike. Vadba lahko poteka hitreje in bolj intenzivno ali pa znižamo intenzivnost, odvisno od ugotovljenega aktualnega stanja. S takim nadzorom strokovno vodstvo poskrbi, da se pred morebitnimi poškodbami izognemo z zmanjšanjem tempa vadbe, obremenitve dela telesa ali splošno zmanjša obremenitve in podobno. Rezultate lahko fitnes prinese razmeroma kmalu, pogoj je pravilna vaja ter redna vaja. Na ta način se tudi izognemo monotonosti ter drugim vzrokom, ki botrujejo večjim ali manjšim odsotnostim. Z dobrimi rezultati smo motivirani za napredek, za izvedbo zahtevnejših vaj, za dodatne obremenitve, za dodaten šport ali kaj drugega. Izostanek mora biti upravičen, na splošno pa se ne smemo obnašati kot otroci. V otroških letih bi fitnes jemali površno, važna bi bila prisotnost. Odrasle osebe ga obiskujemo z namenom izboljšanja svojih sposobnosti, torej želimo in pričakujemo učinke. Te pa ne moremo pričakovati, če smo veliko odsotni. Vsak izgubljen trening ali premalo aktina in intenzivna vadba ima posledice. Zato trening izpustimo zgolj, ko preprosto ne moremo v fitnes zaradi upravičenih drugih obveznosti. Intenzivnost in aktivnost pa zmanjšamo zgolj v primeru poškodb ali drugih z zdravjem povezanih omejitev.

Fitnes velja jemati resno, če želimo sami sebi dobro in si izboljšati zdravje.

Več

  • Share/Bookmark

Šport v genih

3.01.2017 18:41
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Šport ima več možnosti za uspeh, ko je človeku pomembna genska lastnost prirojena.

Slovencem šport hkrati je in ni tujka. Globalno veljamo za narod z visokim številom olimpijskih in drugih medalj glede na število prebivalcev. Torej lahko rečemo, da imamo šport in športne aktivnosti v genih. Z drugo besedo športna aktivnost nam ni tuja, kot prejemniki številnih svetovnih priznanj pa imamo tudi v sodobnem času pomembno lastnost. To je inovativnost, ki se kaže predvsem v novejših športih in športnih disciplinah. Gre za komaj dobro uveljavljene športne aktivnosti, ki malo časa veljajo globalno pomembne in priznane na večjih tekmovanjih. Na drugi strani pa preko raznih zanesljivih virov informacij ugotavljamo, da so ljudje premalo aktivni. V populaciji odraslih Slovencev najdemo približno polovico takih, ki se s športom ne ukvarjajo. Težava je toliko večja, ko enak rezultat primerjamo z drugimi narodi v regiji. Vzpodbudna je druga polovica, ki ima precejšnje število aktivnih. Največ dosežkov pa bi dosegli pri tistih, ki so aktivni neredno ali občasno. Za motivacijo je šport lahko več kot koristen. Težave, ki jih povzročamo z neaktivnostjo so obsežne ter tudi znane. Prav tako pa opažamo, da se mlajše generacije bistveno bolj zavedajo problema. Tu gre za pomemben korak naprej, ki se dogaja v primerjavi staršev in njihovih otrok. Danes starši z trideset do štirideset let veliko bolj resno jemljejo opozorila o potrebi po telesni aktivnosti pri premagovanju stresa, težav s srcem in ožiljem, prebavo in drugimi problemi. Njim šport ni tuj, z njim se ukvarjajo. Za razliko od njih predhodniki te izkušnje niso imeli, med njihovo populacijo dobimo manjše število aktivnih oseb v enakem starostnem obdobju v preteklosti. Danes se tako mnogi zavedajo, kako koristen je šport za zdravje človeka . Pozitiven pa je tudi trend vedno večjega števila rekreativcev.

Šport postaja vedno bolj priljubljena aktivnost med manj aktivnim prebivalstvom.

http://www.d3nnnis.com/c/sport

  • Share/Bookmark

Tek, malo časa več aktivnosti

1.01.2017 18:38
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Tek je zelo učinkovita rekreacija oziroma gibalna aktivnost.

Za to spoznanje je potrebno zgolj izmeriti učinke teka ter druge aktivnosti. Ugotovitve bodo pokazale, da tek prinese več učinkov v krajšem času. Tekaška telesna aktivnost lahko v eni uri prinese toliko učinkov, kot druge v dveh ali več urah aktivnosti. Tej značilnosti primerno postaja tek vedno pogostejša odločitev za gibalno aktivnost. Gibalne aktivnosti danes priporočajo številni strokovnjaki, veliko ljudem so to osebni ali drugi zdravniki. Priporočilo za tek ali alternativne gibalne aktivnosti se pridobi ob letnem oziroma obdobnem pregledu ali ob kakšni drugi priložnosti. Letni oziroma obdobni preglede so redni ter na podlagi njih lahko ugotovimo spremembe v določenem časovnem zaporedju. Telesna teža, krvni pritisk, kapaciteta pljuč ter druge lastnosti se izmerijo, analizirajo ter primerjajo. Po pridobljenih izvidih sledi pogovor, v katerem se tek ter številne druge stvari priporoča z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja. Danes so ta priporočila bolj resno jemana, več oseb se po njih ravna ter jih začne upoštevati. Takšno spremembo smo doživeli predvsem zaradi večje informiranosti ter dosegljivosti sredstev informiranja ter virov informacije. Več ljudi ve, da povečana telesna teža ter druge slabe lastnosti škodijo. Posledično veliko ljudi ne začne tek jemati resno zgolj po nasvetu zdravnika, ampak celo pred tem. Odgovornost za zdravje je poleg tega bolj izpostavljena, cenjena ter uresničena zaradi sprememb v zdravstvu. Vedno bolj je človek finančno obremenjen za pripadajoče zdravju koristne storitve. Zdrav človek jih potrebuje manj, zato je motiviran na preprost in učinkovit način. Tek je že dolgo časa prepoznan kot zelo dobro izbiro med gibalnimi aktivnostmi. Poleg kratkih časovnih zahtev, je privlačna njegova učinkovitost vplivanja na izboljšanje funkcij organizma in funkcionalnosti telesa. Spremembe seveda ne bo prinesel en tek, ampak tek dan za dnem.

To ne pomeni nujno tek vsak dan, ampak v najbolj primerni frekvenci redno in na daljši rok.

Več

  • Share/Bookmark