Arhiv za kategorijo 'Hipotekarni krediti'

Po hipotekarni kredit z vključenim racionalnim vzvodom

16.12.2011 08:00
Objavljeno v Hipotekarni krediti | Brez komentarjev

Stanovanjski hipotekarni krediti so vrsta kreditov, ki so zelo popularni in razširjeni tudi v slovenskem prostoru. V primeru, da najamemo takšen hipotekarni kredit, potem moramo upoštevati to, da gre za namenski kredit, kar pomeni, da moramo denarna sredstva, ki smo jih z njim pridobili, porabiti izključno za reševanje stanovanjskega problema. Takšen stanovanjski hipotekarni kredit mora biti porabljen za nakup novega ali starega stanovanja oziroma hiše, lahko ga uporabimo tudi za izgradnjo stanovanja ali hiše. Med reševanje stanovanjskega vprašanja pa spada tudi obnova starega stanovanjskega poslopja. Poleg tega se lahko hipotekarni krediti namensko porabijo tudi za odplačilo deležev od dedovanja drugih dedičev nepremičnine ali pa za odplačilo ločitvenega deleža, ki nastane po razvezi poročne zveze. Statistika kaže, da so hipotekarni krediti, ki so zavarovani z nepremičninami, cenejši, kot pa tisti krediti, ki so zavarovani z zavarovalniškimi storitvami.

Kako ugodni bodo kreditni pogoji, pa je seveda najbolj odvisno od tega, kako kvalitetna je nepremičnina, s katero smo zavarovali naš hipotekarni kredit. Višje kot bo banka ocenila vrednost nepremičnine, nižja bo obrestna mera in višja bo glavnica kredita. Dobro je vedeti predvsem to, da v povprečju finančne institucije odobrijo hipotekarni kredit le v višini do 80 odstotkov vrednosti nepremičnine, s katero kredit zavarujemo. To pomeni, da mora kreditojemalec razpolagati z vsaj 20 odstotki denarnih sredstev, če je stanovanjski hipotekarni kredit najel za to, da bi kupil nepremičnino, s katero je ta kredit tudi zavaroval. Stanovanjski hipotekarni krediti so torej velik vzvod, s katerim se lahko dokopljemo do želene nepremičnine, moramo pa v vsakem primeru razpolagati tudi z nekaj lastnimi sredstvi.

  • Share/Bookmark

Hipotekarni kredit – Začasne finančne težave še ne pomenijo odvzema nepremičnine

13.12.2011 08:00
Objavljeno v Hipotekarni krediti | Brez komentarjev

Vsak kreditodajalec želi svoje posojilo kar se da dobro zavarovati – hipotekarni kredit zato ni nobena posebnost, ampak je prej pravilo takšnega ravnanja. Obstajajo sicer štirje klasični načini za zavarovanje kreditov in sicer lahko kredit zavarujemo z zastavo vrednostnih papirjev (delnice, obveznice …), s poroki, ki prevzemajo tveganje, z uporabo zavarovalniške storitve in ne nazadnje z vpisom hipoteke na nepremičnino.

V primeru, ko imamo hipotekarni kredit in kot dolžniki postanemo kreditno nesposobni, kar pomeni, da ne moremo več redno odplačevati obrokov, je upnik zavarovan s hipoteko, pod katero je vpisana nepremičnina. Vendar pa smo lahko pomirjeni, saj večina kreditodajalcev pravice do unovčenja nepremičnine, ki je vpisana pod hipoteko, ne bo izvršila takoj. Največkrat, ko obrok za hipotekarni kredit ni bil plačan, bo kreditodajalec najprej skušaj s kreditojemalcem poiskati rešitev za nastali problem. V osnovi obstajata dve možnosti in sicer lahko pride do moratorija ali do reprogramiranja kredita.

V primeru moratorija se plačevanje obrokov za hipotekarni kredit zamrzne za določeno obdobje z namenom, da bi kreditojemalec v tem času pridobil denarna sredstva, ki jih bo kasneje pričel vračati. Hipotekarni krediti pa se lahko tudi reprogramirajo. To pomeni, da bo upnik spremenil posojilne pogoje pod katerimi se bo v prihodnem obdobju hipotekarni kredit odplačeval. V tem primeru bo potrebno spreminjati pogodbo, namen pa je v tem, da bi se pogoji izboljšali v prid kreditojemalca, da bi torej bil kredit navsezadnje odplačan. Tako se lahko podaljša doba odplačevanja, zniža se lahko obrestna mera ali kombinacija obojega. Vidimo lahko, da je tudi v primeru, ko imamo hipotekarni kredit in smo naleteli na težave pri odplačevanju, ne pride takoj od izgube nepremičnine, ki smo jo uporabili za zavarovanje.

  • Share/Bookmark

S hipotekarnim kreditom do strehe na glavo

12.12.2011 08:00
Objavljeno v Hipotekarni krediti | Brez komentarjev

Hipotekarni kredit je opredeljen kot kredit, s katerim rešujemo stanovanjska vprašanja in probleme, in je zavarovan z zastavo nepremičnine. V osnovi je torej namenjen posameznikom, ki se odločajo, da bodo reševali stanovanjska vprašanja ali probleme z nakupom nove ali stare nepremičnine, prenavljanjem ali izgradnjo nepremičnine. Sicer pa obstaja v tem primeru neka terminološka posebnost. Hipotekarni krediti se namreč ne imenujejo po samem namenu koriščenja sredstev, ampak so poimenovani po obliki oziroma načinu zavarovanja samega kredita. Hipotekarni krediti torej niso vedno tudi stanovanjski krediti, saj ni nujno, da je namen financiranja nakup stanovanja – čeprav je res tudi to, da je velikokrat dejanski namen takšen. Nekatere banke bodo tako lahko ponudile tudi gotovinski kredit, ki je zavarovan z nepremičnino. Lahko ga poimenujemo gotovinski hipotekarni kredit. Nepremičnine so nasploh zelo pogosto sredstvo, s katerim lahko kreditojemalci zavarujejo takšne ali drugačne kredite, ki jih najamejo. Kdaj najesti hipotekarni kredit je naslednje zelo pomembno vprašanje. Ker je iz stališča upnika stranka, kateri odobri hipotekarni kredit vedno na nek način tvegana, je starost zelo pomembna. Bolj kot je dolžnik star, bolj je podvržen boleznim in ostalim starostnim tegobam, kar pomeni, da bo težje odplačeval hipotekarni kredit. Torej bolj kot je upnik star, manj časa mu bo banka dodelila za odplačilo kredita. Velika večina finančnih institucij je postavila celo zgornjo starostno mejo, do katere bo moral vsak upnik povrniti kredit, tudi hipotekarni kredit. Iz tega vidika je torej jasno, da se hipotekarni kredit splača vzeti čim bolj zgodaj, saj se s tem podaljša obdobje odplačevanja, kar pomeni, da bodo tudi anuitete nižje, zaradi česar bomo hipotekarni kredit lažje odplačevali.

  • Share/Bookmark