Arhiv za kategorijo 'zaposlitev'

Zavod za zaposlovanje, izkoristimo sposobnosti

6.04.2017 10:53
Objavljeno v zaposlitev | Brez komentarjev

Zavod za zaposlovanje pomaga izkoristiti delovne sposobnosti posameznika.

V Sloveniji brezposelne osebe predstavljajo množico približno sto tisoč ljudi. Iskanje nove zaposlitve je od primera do primera različno, pri tem pa se nehote kažejo tudi sposobnosti izkoristiti zavod za zaposlovanje ter druge oblike pomoči. Razmisliti velja, da z vsako aktivnostjo na trgu dela nehote opravljamo tudi demonstracijo sposobnosti. Te sposobnosti pa nenazadnje iščejo delodajalci, zato velja pri iskanju zaposlitve razmišljati tudi v tej smeri. Najbolj neposredno delodajalec dobi prikaz naših sposobnosti s samo kandidiranjem. Zavod za zaposlovanje je pri tem nudil pomoč preko seznama prostih delovnih mest. Mnogi vidijo priložnost neposrednega kandidiranja , zavedati se pri tem velja pomembnosti prikaza svojih sposobnosti. V vsaki kandidaturi za prosto delovno mesto, se poleg zahtevanih lastnosti v razpisu, ki ga posreduje zavod za zaposlovanje, ocenjuje tudi druge sposobnosti. Delodajalcu bo ob izenačenih lastnostih, bolj zanimiv kandidat z večjo sposobnostjo komuniciranja, uporabe komunikacijskih sredstev ter raznimi drugimi sposobnostmi. Zato je potrebno takšne sposobnosti predstaviti, če jih nimamo pa pridobiti. Koristijo tudi razne druge sposobnosti, ki jih lahko zavod za zaposlovanje brezposelni osebi v času iskanja zaposlitve ponudi možnost pridobiti. Lahko se tudi samostojno nauči izvesti izračun plače, spozna podrobneje zakon o delovnih razmerjih ter razne druge stvari. Z njimi bo lahko koristila bodisi sebi ali delodajalcu, lahko delodajalcu in sebi ali pa v različnih drugih razmerjih bodisi bolj sebi ali bolj delodajalcu. Kako je moč najbolje izkoristiti zavod za zaposlovanje ter razpoložljivi čas iskanja zaposlitve, bo brezposelna oseba izvedela predvsem preko neodvisnih virov informacij ter osebno izbranih referenc. To so lahko osebe, ki so imela v preteklosti podobna izhodišča ter so pridobila določeno zaposlitev. Od začetka iskanja do zaposlitve so bile potrebne številne aktivnosti, ki jih bo morda morala opraviti tudi aktualna brezposelna oseba.

Zavod za zaposlovanje je velika pomoč brezposelnim osebam v času iskanja novih zaposlitvenih priložnosti.

Dodatno

zaposlitev

  • Share/Bookmark

Prosta delovna mesta, trg dela

4.04.2016 16:25
Objavljeno v zaposlitev | Brez komentarjev

Prosta delovna mesta so priložnosti, ki jih nudi trg dela

Trg dela, ki ponuja prosta delovna mesta je zelo pestra ponudba dela in zaposlitvenih priložnosti. Možnosti so lahko zelo različne. Veliko delovnih mest še ne pomeni tudi nujno veliko priložnosti primernih iskalcu zaposlitve. Pri iskanju se velja opreti na vse možne vire. Načeloma veljajo kot najboljši viri Zavod za zaposlovanje in zaposlitveni portali. Vendar se velja zavedati tudi drugih možnosti. ponujena prosta delovna mesta, ki jih objavljajo Zavod, spletni portali in drugi viri na svojem seznamu so velikokrat sporočena takrat, ko je delodajalec izčrpal vse njemu znane vire in možnosti iskanja. Zagotovo pa je že pred tem začel iskati možnosti bodisi v okviru svojega podjetja oziroma med svojimi kadri, nadalje v krogu svoje panoge, zagotovo pa tudi povsod tam, do koder segajo njegove zmožnosti iskanja. Zato lahko prosta delovna mesta osebe, ki so bile že zaposlene ali so zaposlene in iz raznih razlogov iščejo nove priložnosti, poiščejo najprej v krogu svoje panoge oziroma povsod tam, kjer imajo dostop. Zagotovo ostaja možnost, da se najdejo priložnosti. Če gre za osebo, ki je v panogi zaposlena dlje časa ima temu primerno dolge izkušnje. Pri delodajalcu, ki ponuja prosta delovna mesta bo zato imel prednosti, lahko pa jih bo tudi brez težav predstavil ali demonstriral v času preizkusa. Zavod za zaposlovanje, zaposlitveni portali in drugi viri še vedno ostajajo kot možnosti, ki jih lahko koristi takrat, ko izčrpa vse njemu znane možnosti. Dobro se je zavedati tudi priložnosti, ki jih prosta delovna mesta nudijo v razpisu. Pristop je boljši, če se odločijo za samoiniciativno iskanje. V tem primeru imajo prednost predvsem v tem, da so edini, ki jih zanimajo možnosti zaposlitve. Ob morebitnih zavrnitvah pa ne gre obupati, raje uporabljen način osebne predstavitve po potrebi spremeniti.

delo in prosta delovna mesta

Prosta delovna mesta so potrebe po kadrih.

http://www.d3nnnis.com/c/splosno

  • Share/Bookmark