Dom se stalno spreminja

13.01.2017
Objavljeno v Hiša  Tagano , , | Brez komentarjev

Dom vedno znova človeški napredek spreminja in razvija.

Na prvi pogled razvoj ne opazimo, opazimo pa, da ima danes že skoraj vsak dom ima klimatsko napravo. Klimatske naprave so postale pogostejše pred približno desetletjem, pred dvema desetletjema so bile redkost. Sodoben dom ima svoje značilnosti, zaradi tega mu rečemo sodoben dom. Že nekaj desetletji starejša izvedba pa je v očeh mnogih zastarela, čeprav nudi vse potrebne funkcije. Pri tem se velikokrat pozablja, da je bil v času gradnje najverjetneje sodoben dom. Enako je bil v tistem času desetletja starejši dom po mnenju mnogih zastarel ter nasprotje sodobnega. Prav tako bo danes sodobna izvedba doma čez nekaj desetletji postala zastarela, sodobna pa bo postala takrat aktualna izvedba. Spremembe so v vsega nekaj desetletjih zelo velike. Danes osnovne pritikline, kot je voda, elektrika in druge pritikline še pred približno pol stoletja ali manj ni imel vsak dom. Elektrifikacija domov ter njihova oskrba z vodo se je začela pospešeno po drugi svetovni vojni, danes klasična kopalnica s kopalno kadjo, ogrevano vodo ter školjko je bil takrat pojem napredka. Po drugi svetovni vojni so prenekatere mlade generacije spale v listju oziroma niso imele klasičnih spalnic. Sodobne domove so najprej začeli ustvarjati v urbanih okoljih, na podeželje se je sodobnost selila zelo različno. V urbanih okolji je z vsakim novim objektom zrasel sodoben dom z vsemi pritiklinami, stari objekti pa so se renovirali. Na podeželju se je posodabljanje vršilo skladno z razmerami in možnostmi za investicijo v posodobitev. Najbolj so bili za posodobitev zainteresirani ljudje, ki so izkusili sodobnost v urbanih okoljih ter so imeli dovolj finančnih sredstev ter sposobnost obnavljanja. V lastni izvedbi je bila posodobitev bolj dostopna, dom so največkrat najprej začeli posodabljati z kopalnicami.

Teh prej praktično ni bilo, zato so zanje morali najti prostor ter dom opremiti z vsem potrebnim za kopalnico.

Več

  • Share/Bookmark

Pohištvo, funkcionalnost prostorov

11.01.2017
Objavljeno v Hiša  Tagano , , | Brez komentarjev

Pohištvo vnesejo v vsak delovni ali bivanjski prostor funkcionalnost.

Vsak delovni, bivanjski ali drugi prostor ima svoje pohištvo. Brez njega so prostori neuporabni in nefunkcionalni. Doma brez jedilne mize , stolov, omar, postelj ter drugih elementov si praktično ne predstavljamo. Takšnemu prostoru preprosto ne moremo reči dom. Od funkcije ter drugih lastnosti je odvisno izbrano pohištvo ter njegove lastnosti. Bivanjski prostori imajo zato različno pohištvo v primerjavi z poslovnimi ali delavniškimi prostori. Osnovno pohištvo bivanjskih prostorov predstavljajo stol, miza, postelja in omara. Njihovo število je od primera do primera različno, največkrat so poleg mize tudi stoli ali klopi v ustreznem številu. Mize so lahko jedilne, pisalne, klubske ter razne druge mize. Manjša stanovanja ali garsonjere imajo največkrat zgolj eno mizo. Ta miza je hkrati jedilna in pisalna miza, saj se na njej obeduje, uporablja pa se jo tudi ko pisalno mizo. Večja stanovanja imajo več miz, ki imajo vsaka posebej ločeno funkcijo. Načeloma se jih lahko uporablja tudi v druge namene, vendar se večinoma uporablja za ob nakupu določeno funkcijo. Tako je jedilna miza namenjena predvsem obedovanju, pisalna miza pisanju, klubska miza je največkrat postavljena v dnevni sobi ter služi odlaganju časopisov, daljinskih upravljalcev televizije ter drugih predmetov. Posloven stavbe imajo čisto drugačno pohištvo z drugačno funkcijo, izgledom ter drugimi posebnimi lastnostmi. Predvsem so v pisarnah prisotne pisalne mize, v manjši meri oziroma v manjših primerih pa tudi druge mize. Poleg miz se v pisarnah uporablja pisarniške stole, v manjši meri pa tudi druge stole. V poslovnih, gostinskih in drugih prostorih imajo drugačno pohištvo, namenjeno je opravljanju profesionalne dejavnosti. V gostilnah ter drugih lokalih imamo tako jedilne, barske in druge mize. Tem mizam primerno imamo barske, klasične in druge stole ali v nekaterih primerih klopi.

Pohištvo so predmeti v bivalnem, gospodarskem ali drugem objektu ter predmeti na bivalnem ali drugem objektu.

http://www.d3nnnis.com/c/dom

  • Share/Bookmark

Denar, nakup blaga ali storitev

9.01.2017
Objavljeno v finance  Tagano , , | Brez komentarjev

Denar omogoča, da je nakup blaga ali storitev enostavna ter poštena.

Na območju Slovenije imamo trenutno denar oziroma denarno enoto z imenom evro. Pred njegovo uvedbo je bila slovenska denarna enota tolar oziroma slovenski tolar. Ime izhaja iz srednjeveškega kovanca thaler, ki so ga začeli kovati na Češkem v šestnajstem stoletju. Isto ime je osnova za ameriško valuto dolar. Tolar je zamenjal predhodni dinar, začel pa je veljati osmega oktobra tisoč devetsto enaindevetdeset. Uraden slovenski denar oziroma valuta je bil tolar do prvega januarja dva tisoč sedem. Takrat je postal evro slovenski denar oziroma denarna valuta, vendar postopoma. Z zamenjavo se je v marsičem poenostavilo poslovanje na evropski ravni. Pred tem smo morali pri trgovanju v sosednjih deželah valuto menjati. V Italiji za lire, v Avstriji za šilinge, v drugih državah pa za ustrezne druge domače valute. S tem pa so bile težave, denar ni služil enotnemu plačevanju kot danes oziroma ni bilo mogoče neposredno trgovati. Za zamenjavo je obstajal menjalni tečaj, ki je pretvoril slovenski denar v italijansko, avstrijsko ali drugo ustrezno valuto. Najbolj pravičen občutek menjave je lastnik denarja imel na bankah in menjalnicah, pri trgovcih je bil ta občutek poštenosti velikokrat omajan. Danes je trgovanje na področju skoraj celotne evropske unije bistveno bolj enostavno, daj je denar enoten. Z isto valuto lahko kupiš izdelek ali storitev na celotnem območju evropske monetarne unije. Menjava na tem področju ni več potrebna, možnosti zlorab zaradi nepoštenih menjalnih tečajev ni več. Največ je z enotno valuto pridobilo trgovanje na mejnem področju. Kupec lahko primerja praktično ali dejansko isti izdelek v Sloveniji ali drugi obmejni državi, ter izbere najbolj ugodno ponudbo. Enako velja za storitev ter vse druge z denarjem povezane posle.

Denar omogoča menjavo za blago ali storitev, je merilo vrednosti izdelka ali storitve, imetniku pa zagotavlja bolj ali manj stabilno ohranjanje vrednosti.

  • Share/Bookmark

Borza, bik in medved

7.01.2017
Objavljeno v finance  Tagano , , | Brez komentarjev

Borza bik in medved sta simbola, ki govorita kako se gibajo borzni tečaji .

V svojem dnevnem poročilu borza velikokrat omenja pojme, kot so bikovski trend , medved in podobno. Bik in medved sta živalski prispodobi, ki imata veliko simbolike. Teorij je več, ena govori o gibanju v skladu z načinom napada bika ali živali. Bik pri napadu zamahne z rogovi kvišku, kar pomeni, da borza raste. Medved na drugi strani napade z zamahom šape proti zemlji, kar pomeni padajoči trend oziroma padajoči trg. Obstaja razlaga, ki povezuje medveda z lovci ter njihovim trgovanjem z medvedjimi kožami. Mnogi ljudje so si medvedje kože želeli, na drugi strani so jih lovci ponujali predno so medveda sploh ujeli. Pri tem so velikokrat kožo najprej prodali, pobrali kupnino ter jo izročili po uplenitvi medveda. Podobno dogajanje pozna borza pri kratki prodaji delnice. Delnico si izposodimo in prodamo, pozneje pa kupimo in vrnemo. Prodajalci z kratkoročnimi cilji imajo dobiček, ko po tečaji padajo. Temu primerno se padajoči tečaji razlagajo, kot medvedji trg. Bikovski rastoči trg, pa izhaja iz priljubljenosti bikoborb. Tudi borza in druge z njo povezane ustanove se velikokrat označuje v informacijah ter drugih stvareh s prispodobama bika in medveda. Prve omembe teh prispodob najdemo v knjigah v osemnajstem stoletju, slikane oziroma risane podobe, pa v devetnajstem stoletju. Ko ljudi zanima borza oziroma trgovanje na njej, se v mnogem informativnem materialu zasledijo podobe bika in medveda oziroma bika ali medveda. Informacije z borznega dogajanja so zaradi uporabljenih prispodob bika in medveda bolj zanimive, besedilo gre lažje v ušesa, vsem zainteresiranim pa je borza in dogajanje na njej bistveno enostavneje razumljiva. Prispodobe je poleg tega tudi širše razumeti, saj bik ali medved na določen trgovalni dan ne pomeni še nujno takšnega rezultata v prihodnosti.

Borza je z prispodobama bika in medveda vsem lažje razumljiva.

http://www.d3nnnis.com/c/finance

  • Share/Bookmark

Fitnes, pester izbor vaj

5.01.2017
Objavljeno v šport  Tagano , , | Brez komentarjev

Fitnes nudi pester izbor gibalne aktivnosti .

Nabor fitnes je hkrati širok in globok, znane so : vaje pri katerih je cilj večja vzdržljivost , vaje za moč ter razne druge vaje. Izbiramo lahko tekaško stezo, simulator teka, simulator veslanja ter razne druge naprave. Vsaka fitnes ima svoje zakonitosti in pravila, začeti je najbolje s strokovnim vodstvom. S tem smo že v začetku nadzorovani pri izvajanju, pojasnjen nam je cilj naprave, njene učinke, opozorjeni smo na nepravilnosti ter posledice nepravilnosti. Z izogibanjem nepravilnosti ter morebitnim poškodbam bomo hitreje napredovali, ker ne bomo imeli opravka z izostanki. Poleg tega lahko fitnes s strokovnim vodstvom prilagaja naše aktualno stanje z cilji in glede na druge dejavnike. Vadba lahko poteka hitreje in bolj intenzivno ali pa znižamo intenzivnost, odvisno od ugotovljenega aktualnega stanja. S takim nadzorom strokovno vodstvo poskrbi, da se pred morebitnimi poškodbami izognemo z zmanjšanjem tempa vadbe, obremenitve dela telesa ali splošno zmanjša obremenitve in podobno. Rezultate lahko fitnes prinese razmeroma kmalu, pogoj je pravilna vaja ter redna vaja. Na ta način se tudi izognemo monotonosti ter drugim vzrokom, ki botrujejo večjim ali manjšim odsotnostim. Z dobrimi rezultati smo motivirani za napredek, za izvedbo zahtevnejših vaj, za dodatne obremenitve, za dodaten šport ali kaj drugega. Izostanek mora biti upravičen, na splošno pa se ne smemo obnašati kot otroci. V otroških letih bi fitnes jemali površno, važna bi bila prisotnost. Odrasle osebe ga obiskujemo z namenom izboljšanja svojih sposobnosti, torej želimo in pričakujemo učinke. Te pa ne moremo pričakovati, če smo veliko odsotni. Vsak izgubljen trening ali premalo aktina in intenzivna vadba ima posledice. Zato trening izpustimo zgolj, ko preprosto ne moremo v fitnes zaradi upravičenih drugih obveznosti. Intenzivnost in aktivnost pa zmanjšamo zgolj v primeru poškodb ali drugih z zdravjem povezanih omejitev.

Fitnes velja jemati resno, če želimo sami sebi dobro in si izboljšati zdravje.

Več

  • Share/Bookmark

Šport v genih

3.01.2017
Objavljeno v šport  Tagano , , | Brez komentarjev

Šport ima več možnosti za uspeh, ko je človeku pomembna genska lastnost prirojena.

Slovencem šport hkrati je in ni tujka. Globalno veljamo za narod z visokim številom olimpijskih in drugih medalj glede na število prebivalcev. Torej lahko rečemo, da imamo šport in športne aktivnosti v genih. Z drugo besedo športna aktivnost nam ni tuja, kot prejemniki številnih svetovnih priznanj pa imamo tudi v sodobnem času pomembno lastnost. To je inovativnost, ki se kaže predvsem v novejših športih in športnih disciplinah. Gre za komaj dobro uveljavljene športne aktivnosti, ki malo časa veljajo globalno pomembne in priznane na večjih tekmovanjih. Na drugi strani pa preko raznih zanesljivih virov informacij ugotavljamo, da so ljudje premalo aktivni. V populaciji odraslih Slovencev najdemo približno polovico takih, ki se s športom ne ukvarjajo. Težava je toliko večja, ko enak rezultat primerjamo z drugimi narodi v regiji. Vzpodbudna je druga polovica, ki ima precejšnje število aktivnih. Največ dosežkov pa bi dosegli pri tistih, ki so aktivni neredno ali občasno. Za motivacijo je šport lahko več kot koristen. Težave, ki jih povzročamo z neaktivnostjo so obsežne ter tudi znane. Prav tako pa opažamo, da se mlajše generacije bistveno bolj zavedajo problema. Tu gre za pomemben korak naprej, ki se dogaja v primerjavi staršev in njihovih otrok. Danes starši z trideset do štirideset let veliko bolj resno jemljejo opozorila o potrebi po telesni aktivnosti pri premagovanju stresa, težav s srcem in ožiljem, prebavo in drugimi problemi. Njim šport ni tuj, z njim se ukvarjajo. Za razliko od njih predhodniki te izkušnje niso imeli, med njihovo populacijo dobimo manjše število aktivnih oseb v enakem starostnem obdobju v preteklosti. Danes se tako mnogi zavedajo, kako koristen je šport za zdravje človeka . Pozitiven pa je tudi trend vedno večjega števila rekreativcev.

Šport postaja vedno bolj priljubljena aktivnost med manj aktivnim prebivalstvom.

http://www.d3nnnis.com/c/sport

  • Share/Bookmark

Tek, malo časa več aktivnosti

1.01.2017
Objavljeno v šport  Tagano , , | Brez komentarjev

Tek je zelo učinkovita rekreacija oziroma gibalna aktivnost.

Za to spoznanje je potrebno zgolj izmeriti učinke teka ter druge aktivnosti. Ugotovitve bodo pokazale, da tek prinese več učinkov v krajšem času. Tekaška telesna aktivnost lahko v eni uri prinese toliko učinkov, kot druge v dveh ali več urah aktivnosti. Tej značilnosti primerno postaja tek vedno pogostejša odločitev za gibalno aktivnost. Gibalne aktivnosti danes priporočajo številni strokovnjaki, veliko ljudem so to osebni ali drugi zdravniki. Priporočilo za tek ali alternativne gibalne aktivnosti se pridobi ob letnem oziroma obdobnem pregledu ali ob kakšni drugi priložnosti. Letni oziroma obdobni preglede so redni ter na podlagi njih lahko ugotovimo spremembe v določenem časovnem zaporedju. Telesna teža, krvni pritisk, kapaciteta pljuč ter druge lastnosti se izmerijo, analizirajo ter primerjajo. Po pridobljenih izvidih sledi pogovor, v katerem se tek ter številne druge stvari priporoča z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja. Danes so ta priporočila bolj resno jemana, več oseb se po njih ravna ter jih začne upoštevati. Takšno spremembo smo doživeli predvsem zaradi večje informiranosti ter dosegljivosti sredstev informiranja ter virov informacije. Več ljudi ve, da povečana telesna teža ter druge slabe lastnosti škodijo. Posledično veliko ljudi ne začne tek jemati resno zgolj po nasvetu zdravnika, ampak celo pred tem. Odgovornost za zdravje je poleg tega bolj izpostavljena, cenjena ter uresničena zaradi sprememb v zdravstvu. Vedno bolj je človek finančno obremenjen za pripadajoče zdravju koristne storitve. Zdrav človek jih potrebuje manj, zato je motiviran na preprost in učinkovit način. Tek je že dolgo časa prepoznan kot zelo dobro izbiro med gibalnimi aktivnostmi. Poleg kratkih časovnih zahtev, je privlačna njegova učinkovitost vplivanja na izboljšanje funkcij organizma in funkcionalnosti telesa. Spremembe seveda ne bo prinesel en tek, ampak tek dan za dnem.

To ne pomeni nujno tek vsak dan, ampak v najbolj primerni frekvenci redno in na daljši rok.

Več

  • Share/Bookmark

Zdravje, dobro ali resnično dobro

30.12.2016
Objavljeno v zdravje  Tagano , , | Brez komentarjev

Zdravje je največje bogastvo .

Na vprašanje kakšno je naše zdravje bi na drugi strani veliko ljudi odgovorilo z dobro. Za zdravje imamo velikokrat preveč optimistične oznake, kot kaže naše dejansko stanje. Najpogostejše bolezni so na drugi stran lahko opozorilo, o resnosti potencialnih težav. Med najpogostejše sodijo rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, nekatere duševne bolezni, srčno žilne bolezni. Sodijo tudi med najpogostejše vzroke smrti ter prezgodnje umrljivosti, zato velja pogosteje pomisliti na svoje vsakodnevne navade in ravnanje. Mnogim ljudem je zdravje izboljšala izkušnja iz okolici v kateri živijo ali delajo na profesionalnem področju. V življenju si od otroških dni pridobivamo prijatelje in znance, sorodnike imamo v svojem sorodstvu. Ko kdo od teh oseb zboli ali umre, začne veliko ljudi resneje jemati zdravje. Druga možnost so sistematični ali naključni pregledi pri zdravniku. Sistematični pregledi so največkrat povezani s poklicno dejavnostjo, naključni pa so domena ljudi, ki želijo za svoje zdravje storiti več. Te osebe se odločijo za sistematično nadziranje zdravja prostovoljno, brez prisile zakonodaje v zvezi z poklicno dejavnostjo. Pogosto si pregledi sledijo vsako leto ob določenem času, dobro izbran termin lahko izkušnjo še izboljša. To je lahko obdobje pred pogostejšimi množičnimi težavami, kot so razni prehladi in druga obolenja. V takih obdobjih je poleg tega potrebno veliko razmišljati o preventivi, ki je lahko enostavna in učinkovita. Prehladi in podobne nalezljive težave so velikokrat povezane z oslabljenim imunskim sistemom, tega pa seveda ne moramo izboljšati čez noč. Hladnejši meseci zahtevajo močen imunski sitem, tega pa lahko krepimo od pomladi preko poletja do jeseni. Čim prej se moramo prebuditi iz zimske otopelosti ter aktivirati svoje telo. V tem obdobju je koristno tudi posvetiti pozornost uživanju naravno pridelane hrane v čim večjih količinah.

Mnogo te hrane moramo uživati dlje časa, da si ustvarimo za zdravje pomembne in ustrezne zaloge učinkov za jesenske in zimske dni.

  • Share/Bookmark

Izleti, samostojno ali z agencijo

28.12.2016
Objavljeno v potovanja  Tagano , , | Brez komentarjev

Izleti lahko organiziramo samostojno ali nam ga organizira potovalna agencija .

Dilema ni redkost, izleti pa so različna potovalna izkušnja glede na izbrane lastnosti. Samostojno organizirani izleti danes niso redkost, glede na preteklost imajo celo dodatne možnosti. Pred odhodom lahko veliko storitev in informacij dobimo preko spleta, ter si na ta način zagotovimo ugodnosti in zmanjšamo skrbi. Izleti bo ugodnejši, ker mnogi ponudniki turistični storitev motivirajo stranke za nakup ali rezervacijo preko spleta. S tem imajo tudi sami ugodnosti, saj ne potrebujejo dodatnega osebja za urejanje formalnosti, ker vedo število rezerviranih oziroma najavljenih storitev za točno določen dan lahko bolje organizirajo izvedbo z ustrezno večjim ali manjšim številom turističnih delavcev ter imajo številne druge prednosti. Naročanje je mogoče za številne storitve in destinacije, velikokrat tudi bolj oddaljene. To pomeni na drugih kontinentih ali v bolj oddaljenih krajih regije. Druga ugodnost so razni nizkocenovni ponudniki številnih turističnih storitev, ki z raznimi sodobnejšimi in boljši pristopi lahko ponudijo bolj ugodne cene storitev. Pri odločitvi je vsekakor potrebno biti previden, ter izbrati ponudbe, ki imajo ustrezne reference. Veliko teh skrbi pa odpade, če so izleti organizirani preko turistični oziroma potovalnih agencij. Dovolj je, da izberemo, poravnamo obveznosti ter odpotujemo. Turistični delavci so v izvedbi bolj izkušeni ter lahko tako poskrbijo za bistveno boljšo izkušnjo. Ker potujejo velikokrat na iste lokacije tudi poznajo dogajanje v deželi oziroma regiji. Predvsem so pomembna vedenja o kulturnih razlikah in običajih, vedo pa tudi za številne posebnosti znane zgolj izkušenim popotnikom. Mnogim so izleti s potovalno oziroma turistično agencijo boljša odločitev tudi zaradi varstva potrošnikov ter možnosti uveljavljanja reklamacij. Pri samoorganizaciji smo za morebitne napake lahko krivi sami ter temu primerno nimamo možnosti reklamacij. Kvečjemu imamo slabo izkušnjo, ki jo v prihodnje zagotovo ne bomo več ponovili.

Izleti so doživetja kulturnih, naravnih ter drugih znamenitosti tujih krajev in dežel.

http://www.d3nnnis.com/c/pocitnice

  • Share/Bookmark

Parket, osnova odločitve

21.04.2016
Objavljeno v Hiša  Tagano , , | Brez komentarjev

Parket je osnova odločitve pri izbiri talnih oblog.

Talna obloga je v vsakem prostoru temelj dobrega počutja. Dobro počutje ustvarjamo tudi z drugimi laksnostmi, pri tem je talna obloga velikokrat spregledana. Velikokrat je pri tem kriva njihova lega, ki je izven vidnega polja. V vidnem polju imamo pri bivanju, delu in drugem vse kaj drugega. Nezavedno pa na vse kar počnemo vpliva parket in ostale talne obloge. to spoznamo največkrat takrat, ko imamo prisotne negativne posledice izbire. Osebe, ki veliko delajo v določenih prostorih z točno določenimi lastnostmi velikokrat govorijo in tožijo o slabem počutju. Izraža se lahko na razne načine. nekatere zebe v noge, drugim ne ustreza vonj, zrak, hrup in marsikaj drugega. Ugotoviti kaj natančno je narobe, kaj bi veljalo storiti, kakšne so alternative je zelo zahtevno. Velikokrat se v takih primerih parket izkaže za najboljšo rešitev, vendar ne takoj, ampak po dolgi in obsežni analizi. Alternative smo lahko celo namensko izbrali, negativne lastnosti pa kažejo, da naša odločitev ni bila najboljša. Tako imamo primere, ko smo namesto parket izbrali talno oblogo, ki nudi manj vzdrževanja, je bolj obstojna in ima druge po naši presoji boljše lastnosti. S tem pa smo dobili tui negativne lastnosti. V primeru, da imajo možnost zamenjave je parket ena prvih možnih odločitev, saj nam negativne lastnosti ne ustrezajo in so bistveno slabše kot smo pri prvi odločitvi predvidevali. Danes ima poleg tega ponudba tudi napredek v primerjavi s ponudbo v času naše prve odločitve. Tako je parket v marsičem drugačen in bolšji. Odločitev zato sploh ni težavna, potrebuje zgolj drobne odločitve, v osnovi je praktično že sprejeta. Ponudba je danes dodatno obogatena z alternativami, ki nudijo prihranke, v osnovi pa so lastnosti zelo podobne. Poleg tega pa so tudi kot vedno, pri enakem predmetu nakupa, ponudbe lahko različne.

hrastov parket

Parket velikokrat služi kot primer dobre prakse.

  • Share/Bookmark