Borza, dogajanje na borznem parketu

23.03.2017 09:49
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Borza na borzni parket privablja kupce in prodajalce vrednostnih papirjev.

Vrednostne papirje borza ponuja dnevno, borzni komentarji so ocena dogajanja v aktualnem času. Na dogajanje vplivajo različni dejavniki, med seboj pa se zelo razlikujejo tudi sami udeleženci trgovanja. Največ razlik se kaže v njihovem ravnanju oziroma načinu doseganja cilja. Zmanjšanje poslovnih dejavnosti delniške družbe iz različnih razlogov, za mnoge logično pomeni znižanje dobička. Kar za mnoge pomeni priložnost za prodajo delnic, drugi pa ravnajo obratno. Priložnost za prodajo delnic pomeni z drugo besedo strah, da bo vrednost delnice padla. Zato raje prodajo, dokler je njihova cena še visoka glede na pričakovani padec. Na drugi strani je borza zanimiva za investitorje, katerim je takšen dogodek priložnost za nakup. Zavedajo se, da ima vsaka delniška družba svoje vzpone in padce. Mnoge delniške družbe so dosegle svoje najnižje vrednosti, vendar so se čez čas pobrale. Borza in njena zgodovina sta zato najboljši dokaz, najlažje to prepoznamo po borznem tečaju oziroma gibanju cen delnic na daljše obdobje. Investitor s takim razmišljanjem pričakuje, da bo borza čez čas pokazala obrane rezultate v borznem poročilu oziroma na borznem tečaju. Določiti točko najbolj primerno za prodajo ali nakup je modrost, ki ima svoje posledice. Te so odvisne od spremembe ter investirane vsote. V enem dnevu se borza in dogajanje na njej lahko zelo spremeni, na to pa seveda računajo investitorji. Pri veliki investirani vsoti je tudi majhna sprememba velik prihodek, obratno mora manjša vsota za enak dosežek računati na večjo spremembo gibanja tečaja delnic oziroma delnice. Da vse skupaj deluje, mora obstajati še tveganje. Brez tveganja kupci in prodajalci ne bi imeli motivacije za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Z tveganjem se mora zato vsak investitor pred odločitvijo soočiti, saj je izguba lahko v kratkem času lahko enaka verjetnost kot dobiček.

Borza je lahko prijeten ter dobičkonosen hobi.

borza in finance

borza in finance

  • Share/Bookmark

Borza, bik in medved

7.01.2017 18:45
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Borza bik in medved sta simbola, ki govorita kako se gibajo borzni tečaji .

V svojem dnevnem poročilu borza velikokrat omenja pojme, kot so bikovski trend , medved in podobno. Bik in medved sta živalski prispodobi, ki imata veliko simbolike. Teorij je več, ena govori o gibanju v skladu z načinom napada bika ali živali. Bik pri napadu zamahne z rogovi kvišku, kar pomeni, da borza raste. Medved na drugi strani napade z zamahom šape proti zemlji, kar pomeni padajoči trend oziroma padajoči trg. Obstaja razlaga, ki povezuje medveda z lovci ter njihovim trgovanjem z medvedjimi kožami. Mnogi ljudje so si medvedje kože želeli, na drugi strani so jih lovci ponujali predno so medveda sploh ujeli. Pri tem so velikokrat kožo najprej prodali, pobrali kupnino ter jo izročili po uplenitvi medveda. Podobno dogajanje pozna borza pri kratki prodaji delnice. Delnico si izposodimo in prodamo, pozneje pa kupimo in vrnemo. Prodajalci z kratkoročnimi cilji imajo dobiček, ko po tečaji padajo. Temu primerno se padajoči tečaji razlagajo, kot medvedji trg. Bikovski rastoči trg, pa izhaja iz priljubljenosti bikoborb. Tudi borza in druge z njo povezane ustanove se velikokrat označuje v informacijah ter drugih stvareh s prispodobama bika in medveda. Prve omembe teh prispodob najdemo v knjigah v osemnajstem stoletju, slikane oziroma risane podobe, pa v devetnajstem stoletju. Ko ljudi zanima borza oziroma trgovanje na njej, se v mnogem informativnem materialu zasledijo podobe bika in medveda oziroma bika ali medveda. Informacije z borznega dogajanja so zaradi uporabljenih prispodob bika in medveda bolj zanimive, besedilo gre lažje v ušesa, vsem zainteresiranim pa je borza in dogajanje na njej bistveno enostavneje razumljiva. Prispodobe je poleg tega tudi širše razumeti, saj bik ali medved na določen trgovalni dan ne pomeni še nujno takšnega rezultata v prihodnosti.

Borza je z prispodobama bika in medveda vsem lažje razumljiva.

http://www.d3nnnis.com/c/finance

  • Share/Bookmark