Hiša in dom, izkoristek prostora

25.03.2017 09:56
Objavljeno v Hiša | Brez komentarjev

Hiša in dom zagotavljata kakovost bivanja .
Največkrat hiša in dom nista razkošno velika, zato so ob dostopnem pomembni izkoristek prostora , praktičnost ter druge podobne zahteve. Izkoristek prostora hiša in dom omogočata, ko na danem prostoru zagotavljata vse funkcije bivalnega prostora. Na zahtevane funkcije se lahko hiša in dom prilagajata različnim možnostim investitorja, na voljo so od osnovne pa vse do prestižnih izvedb. Razlika med osnovnimi in prestižnimi izvedbami so v številu elementov oziroma opremljenosti. Osnovna hiša in dom sta povsem uporabna izvedba minimalnem številu prostorov. Največkrat so to prostori za osebno higieno ter bivanje. Vsaka hiša in dom imata vsaj minimalno kopalnico ter poleg nje še en prostor ali več drugih prostorov. V drugem primeru gre za različne dodatne površine, kot so spalnica, dnevna soba in podobno. En sam prostor zahteva najboljši možni izkoristek prostora. Dovolj ga je toliko, kolikor zahteva investitor. Praktično to lahko pomeni toliko, da lahko zagotavlja ustrezno kakovost bivanja. Prestižna hiša in dom sta čisto nasprotje, v tem primeru ne manjka ničesar. Dejansko pa je vsega v izobilju. Kopalnica ni ena sama, ampak jih je toliko, kolikor oseb biva pod streho. S tem ni nobenega prilagajanja ter kompromisov, ampak ima vsak svojo kopalnico na razpolago. Uporablja jo poljubno, neodvisno od drugih uporabnikov. Podobno velja za nekatere druge zasebne prostore, skupne prostore pa imajo v jedilnici, dnevni sobi ter v nekaterih drugih skupnih prostorih. Mnogim se zdi tak prestiž pretiravanje, vendar gre lahko za praktično razmišljanje. Ob gradnji in načrtovanju je mogoče izvesti številne dobre rešitve, kot je kopalnica poleg spalnice. Zakonca lahko imata eno samo, otroci pač vsak svojo ali izberemo poljubno drugo rešitev. Kopalnica je za mnoge tudi edini prestiž, pri vseh ostalih prostorih so njihove zahteve bistveno manjše oziroma minimalne.

Hiša in dom zahteva pri odločanju veliko razmisleka o smiselnosti prestiža in minimalnih standardov.

Dodatne informacije

  • Share/Bookmark

Dom se stalno spreminja

13.01.2017 18:52
Objavljeno v Hiša | Brez komentarjev

Dom vedno znova človeški napredek spreminja in razvija.

Na prvi pogled razvoj ne opazimo, opazimo pa, da ima danes že skoraj vsak dom ima klimatsko napravo. Klimatske naprave so postale pogostejše pred približno desetletjem, pred dvema desetletjema so bile redkost. Sodoben dom ima svoje značilnosti, zaradi tega mu rečemo sodoben dom. Že nekaj desetletji starejša izvedba pa je v očeh mnogih zastarela, čeprav nudi vse potrebne funkcije. Pri tem se velikokrat pozablja, da je bil v času gradnje najverjetneje sodoben dom. Enako je bil v tistem času desetletja starejši dom po mnenju mnogih zastarel ter nasprotje sodobnega. Prav tako bo danes sodobna izvedba doma čez nekaj desetletji postala zastarela, sodobna pa bo postala takrat aktualna izvedba. Spremembe so v vsega nekaj desetletjih zelo velike. Danes osnovne pritikline, kot je voda, elektrika in druge pritikline še pred približno pol stoletja ali manj ni imel vsak dom. Elektrifikacija domov ter njihova oskrba z vodo se je začela pospešeno po drugi svetovni vojni, danes klasična kopalnica s kopalno kadjo, ogrevano vodo ter školjko je bil takrat pojem napredka. Po drugi svetovni vojni so prenekatere mlade generacije spale v listju oziroma niso imele klasičnih spalnic. Sodobne domove so najprej začeli ustvarjati v urbanih okoljih, na podeželje se je sodobnost selila zelo različno. V urbanih okolji je z vsakim novim objektom zrasel sodoben dom z vsemi pritiklinami, stari objekti pa so se renovirali. Na podeželju se je posodabljanje vršilo skladno z razmerami in možnostmi za investicijo v posodobitev. Najbolj so bili za posodobitev zainteresirani ljudje, ki so izkusili sodobnost v urbanih okoljih ter so imeli dovolj finančnih sredstev ter sposobnost obnavljanja. V lastni izvedbi je bila posodobitev bolj dostopna, dom so največkrat najprej začeli posodabljati z kopalnicami.

Teh prej praktično ni bilo, zato so zanje morali najti prostor ter dom opremiti z vsem potrebnim za kopalnico.

Več

  • Share/Bookmark

Pohištvo, funkcionalnost prostorov

11.01.2017 18:48
Objavljeno v Hiša | Brez komentarjev

Pohištvo vnesejo v vsak delovni ali bivanjski prostor funkcionalnost.

Vsak delovni, bivanjski ali drugi prostor ima svoje pohištvo. Brez njega so prostori neuporabni in nefunkcionalni. Doma brez jedilne mize , stolov, omar, postelj ter drugih elementov si praktično ne predstavljamo. Takšnemu prostoru preprosto ne moremo reči dom. Od funkcije ter drugih lastnosti je odvisno izbrano pohištvo ter njegove lastnosti. Bivanjski prostori imajo zato različno pohištvo v primerjavi z poslovnimi ali delavniškimi prostori. Osnovno pohištvo bivanjskih prostorov predstavljajo stol, miza, postelja in omara. Njihovo število je od primera do primera različno, največkrat so poleg mize tudi stoli ali klopi v ustreznem številu. Mize so lahko jedilne, pisalne, klubske ter razne druge mize. Manjša stanovanja ali garsonjere imajo največkrat zgolj eno mizo. Ta miza je hkrati jedilna in pisalna miza, saj se na njej obeduje, uporablja pa se jo tudi ko pisalno mizo. Večja stanovanja imajo več miz, ki imajo vsaka posebej ločeno funkcijo. Načeloma se jih lahko uporablja tudi v druge namene, vendar se večinoma uporablja za ob nakupu določeno funkcijo. Tako je jedilna miza namenjena predvsem obedovanju, pisalna miza pisanju, klubska miza je največkrat postavljena v dnevni sobi ter služi odlaganju časopisov, daljinskih upravljalcev televizije ter drugih predmetov. Posloven stavbe imajo čisto drugačno pohištvo z drugačno funkcijo, izgledom ter drugimi posebnimi lastnostmi. Predvsem so v pisarnah prisotne pisalne mize, v manjši meri oziroma v manjših primerih pa tudi druge mize. Poleg miz se v pisarnah uporablja pisarniške stole, v manjši meri pa tudi druge stole. V poslovnih, gostinskih in drugih prostorih imajo drugačno pohištvo, namenjeno je opravljanju profesionalne dejavnosti. V gostilnah ter drugih lokalih imamo tako jedilne, barske in druge mize. Tem mizam primerno imamo barske, klasične in druge stole ali v nekaterih primerih klopi.

Pohištvo so predmeti v bivalnem, gospodarskem ali drugem objektu ter predmeti na bivalnem ali drugem objektu.

http://www.d3nnnis.com/c/dom

  • Share/Bookmark