Borza, dogajanje na borznem parketu

23.03.2017 09:49
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Borza na borzni parket privablja kupce in prodajalce vrednostnih papirjev.

Vrednostne papirje borza ponuja dnevno, borzni komentarji so ocena dogajanja v aktualnem času. Na dogajanje vplivajo različni dejavniki, med seboj pa se zelo razlikujejo tudi sami udeleženci trgovanja. Največ razlik se kaže v njihovem ravnanju oziroma načinu doseganja cilja. Zmanjšanje poslovnih dejavnosti delniške družbe iz različnih razlogov, za mnoge logično pomeni znižanje dobička. Kar za mnoge pomeni priložnost za prodajo delnic, drugi pa ravnajo obratno. Priložnost za prodajo delnic pomeni z drugo besedo strah, da bo vrednost delnice padla. Zato raje prodajo, dokler je njihova cena še visoka glede na pričakovani padec. Na drugi strani je borza zanimiva za investitorje, katerim je takšen dogodek priložnost za nakup. Zavedajo se, da ima vsaka delniška družba svoje vzpone in padce. Mnoge delniške družbe so dosegle svoje najnižje vrednosti, vendar so se čez čas pobrale. Borza in njena zgodovina sta zato najboljši dokaz, najlažje to prepoznamo po borznem tečaju oziroma gibanju cen delnic na daljše obdobje. Investitor s takim razmišljanjem pričakuje, da bo borza čez čas pokazala obrane rezultate v borznem poročilu oziroma na borznem tečaju. Določiti točko najbolj primerno za prodajo ali nakup je modrost, ki ima svoje posledice. Te so odvisne od spremembe ter investirane vsote. V enem dnevu se borza in dogajanje na njej lahko zelo spremeni, na to pa seveda računajo investitorji. Pri veliki investirani vsoti je tudi majhna sprememba velik prihodek, obratno mora manjša vsota za enak dosežek računati na večjo spremembo gibanja tečaja delnic oziroma delnice. Da vse skupaj deluje, mora obstajati še tveganje. Brez tveganja kupci in prodajalci ne bi imeli motivacije za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Z tveganjem se mora zato vsak investitor pred odločitvijo soočiti, saj je izguba lahko v kratkem času lahko enaka verjetnost kot dobiček.

Borza je lahko prijeten ter dobičkonosen hobi.

borza in finance

borza in finance

  • Share/Bookmark

Delnice, donosi in tveganje

19.01.2017 19:00
Objavljeno v nekategorizirano | Brez komentarjev

Delnice pomenijo delež lastništva delniške družbe ter prinašajo možnost pridobitve dividend .

Poleg lastništva delnice prinašajo tudi nekatere druge pravice in dolžnosti. Delniški naložbenik postane investitor z nakupom delnice, to stori preko borznega posrednika. Pred tem je dobrodošlo vedeti, kaj vse prinaša takšna naložba. Delnice prinašajo v prvi vrsti tveganje, ki pa ga je mogoče na različne načine ublažiti. V primeru, da tveganje ne bi obstajalo ne bi bili možni dobički. Delniški dobički so možni z ustvarjanjem pozitivne razlike med vrednostjo delnice ob nakupu ter njeno vrednostjo ob prodaji. Razliko lahko merimo v odstotkih, v denarnih enotah ali na druge načine. Merjenje v odstotkih je zanimivo za tiste, ki dobiček primerja z nekaterimi drugimi naložbami. Denarne enote so zanimiv za vse, kateri imajo radi dejanski dobiček oziroma imajo radi praktično ovrednoten dobiček. Denar velja kot najbolj likviden, zato jim denarne enote predstavljajo temu primeren prikaz dobička. Tveganje lahko ublažimo tako, da kupimo delnice z zgolj delčkom svojega premoženja. Pri tem nas ne sme preslepiti pohlep. Vsak bi si želele povečati svoje bogastvo, vendar tveganje pomeni tudi možnost njegovega zmanjšanja oziroma znižanja. Ker sredstva potrebujemo za svoje življenje, to pomeni tudi ogrožanje kakovosti življenja. Tega pa si seveda ne želimo, zato je bolje kupiti delnice zgolj z delom premoženja v denarni obliki. Kolikšen je ta delež, je odvisno od posameznika, njegovih prihodkov, njegovih odhodkov, premoženja ter drugih dejavnikov. Več prihodkov omogoča lažji nakup, obratno je z večjimi odhodki. Premoženje vliva na morebitni nakup delnice, v skrajnem primeru se ga delno ali v celoti proda. Dejavnikov je še veliko več, v vsakem primeru morajo biti vsaj najpomembnejši upoštevani pri odločitvi za večji ali manjši deleže. Pred nakupom je dobro pridobivanje informacij o različnih možnostih, najboljši so strokovni nasveti.

Delnice zahtevajo od investitorja soočenje z nekaterimi dejstvi in možnimi posledicami pred samo odločitvijo.

  • Share/Bookmark

Denar, nakup blaga ali storitev

9.01.2017 18:46
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Denar omogoča, da je nakup blaga ali storitev enostavna ter poštena.

Na območju Slovenije imamo trenutno denar oziroma denarno enoto z imenom evro. Pred njegovo uvedbo je bila slovenska denarna enota tolar oziroma slovenski tolar. Ime izhaja iz srednjeveškega kovanca thaler, ki so ga začeli kovati na Češkem v šestnajstem stoletju. Isto ime je osnova za ameriško valuto dolar. Tolar je zamenjal predhodni dinar, začel pa je veljati osmega oktobra tisoč devetsto enaindevetdeset. Uraden slovenski denar oziroma valuta je bil tolar do prvega januarja dva tisoč sedem. Takrat je postal evro slovenski denar oziroma denarna valuta, vendar postopoma. Z zamenjavo se je v marsičem poenostavilo poslovanje na evropski ravni. Pred tem smo morali pri trgovanju v sosednjih deželah valuto menjati. V Italiji za lire, v Avstriji za šilinge, v drugih državah pa za ustrezne druge domače valute. S tem pa so bile težave, denar ni služil enotnemu plačevanju kot danes oziroma ni bilo mogoče neposredno trgovati. Za zamenjavo je obstajal menjalni tečaj, ki je pretvoril slovenski denar v italijansko, avstrijsko ali drugo ustrezno valuto. Najbolj pravičen občutek menjave je lastnik denarja imel na bankah in menjalnicah, pri trgovcih je bil ta občutek poštenosti velikokrat omajan. Danes je trgovanje na področju skoraj celotne evropske unije bistveno bolj enostavno, daj je denar enoten. Z isto valuto lahko kupiš izdelek ali storitev na celotnem območju evropske monetarne unije. Menjava na tem področju ni več potrebna, možnosti zlorab zaradi nepoštenih menjalnih tečajev ni več. Največ je z enotno valuto pridobilo trgovanje na mejnem področju. Kupec lahko primerja praktično ali dejansko isti izdelek v Sloveniji ali drugi obmejni državi, ter izbere najbolj ugodno ponudbo. Enako velja za storitev ter vse druge z denarjem povezane posle.

Denar omogoča menjavo za blago ali storitev, je merilo vrednosti izdelka ali storitve, imetniku pa zagotavlja bolj ali manj stabilno ohranjanje vrednosti.

  • Share/Bookmark

Borza, bik in medved

7.01.2017 18:45
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Borza bik in medved sta simbola, ki govorita kako se gibajo borzni tečaji .

V svojem dnevnem poročilu borza velikokrat omenja pojme, kot so bikovski trend , medved in podobno. Bik in medved sta živalski prispodobi, ki imata veliko simbolike. Teorij je več, ena govori o gibanju v skladu z načinom napada bika ali živali. Bik pri napadu zamahne z rogovi kvišku, kar pomeni, da borza raste. Medved na drugi strani napade z zamahom šape proti zemlji, kar pomeni padajoči trend oziroma padajoči trg. Obstaja razlaga, ki povezuje medveda z lovci ter njihovim trgovanjem z medvedjimi kožami. Mnogi ljudje so si medvedje kože želeli, na drugi strani so jih lovci ponujali predno so medveda sploh ujeli. Pri tem so velikokrat kožo najprej prodali, pobrali kupnino ter jo izročili po uplenitvi medveda. Podobno dogajanje pozna borza pri kratki prodaji delnice. Delnico si izposodimo in prodamo, pozneje pa kupimo in vrnemo. Prodajalci z kratkoročnimi cilji imajo dobiček, ko po tečaji padajo. Temu primerno se padajoči tečaji razlagajo, kot medvedji trg. Bikovski rastoči trg, pa izhaja iz priljubljenosti bikoborb. Tudi borza in druge z njo povezane ustanove se velikokrat označuje v informacijah ter drugih stvareh s prispodobama bika in medveda. Prve omembe teh prispodob najdemo v knjigah v osemnajstem stoletju, slikane oziroma risane podobe, pa v devetnajstem stoletju. Ko ljudi zanima borza oziroma trgovanje na njej, se v mnogem informativnem materialu zasledijo podobe bika in medveda oziroma bika ali medveda. Informacije z borznega dogajanja so zaradi uporabljenih prispodob bika in medveda bolj zanimive, besedilo gre lažje v ušesa, vsem zainteresiranim pa je borza in dogajanje na njej bistveno enostavneje razumljiva. Prispodobe je poleg tega tudi širše razumeti, saj bik ali medved na določen trgovalni dan ne pomeni še nujno takšnega rezultata v prihodnosti.

Borza je z prispodobama bika in medveda vsem lažje razumljiva.

http://www.d3nnnis.com/c/finance

  • Share/Bookmark

Varčevanje, gospodarno ravnaje

14.04.2016 16:35
Objavljeno v finance | Brez komentarjev

Varčevanje je gospodarno ravnanje z denarnimi sredstvi.

Vsak človek potrebuje varčevanje, saj s tem denarna sredstva zadrži zase. To pa mu omogoča, da ima na voljo različne možnosti odločanja boljše. Problem sodobnega potrošniškega življenja je v tem, da ni problem ponujeno kupiti, ampak je večji problem ponujeno ne kupiti. Pri tem je seveda treba ločiti ponudbo, ki jo potrebujemo in ponudbo, katero ne potrebujemo nujno. Sodobna ponudba se je tega problema že zdavnaj zavedala, zato pozna načine, kako ne nujno ponuditi kot nujno. S tem pa varčevanje preusmeriti na svoj mlin, torej v potrošnjo. Veliko oseb ima pri tem težave, posledično ne morejo ustvariti dovolj prihrankov. Ker slednjih ni, se zadolžujejo, s tem pa zapadejo v dolgove in posledično dodatno zmanjšajo možnosti za uspešno varčevanje. Napačno je pri tem iskati izgovore, da gre za stiskaštvo, odpovedovanje osnovnim življenjskim potrebam in podobno. Pogledati je potrebno širše, predvsem pa primere dobre prakse. Veliko ljudi je prepričanih, da bogati ljudje veljajo za razsipne.

pametno varčevanje

Kar je v mnogih primerih napaka. Večna težava takih napak je v tem, da ljudje ne vidijo bistva. Tako primerjajo kupljen izdelek s svojimi možnostmi. Ker je ta izdelek v prestižnem in luksuznem cenovnem razredu mislijo, da so ljudje, ki jih kupujejo bolj zapravljivi. V bistvu, procentualno gledano kupujejo cenejše izdelke, kot osebe, katre imajo na dosegu cenovno bolj ugodne razrede. Praktično je to za njih varčevanje. Njihov proračun ali mesečni prihodek je lahko ustrezno večji od kupca nižjega, bolj dostopnega cenovnega razreda, razlika v kupljenem izdelku pa ne odraža enakega razmerja. Poleg tega je v takem nakupu skrito varčevanje. Izdelki višjega cenovnega razreda imajo večinoma boljše materiale, so bolj kakovostno izdelani imajo zagotovljene boljše poprodajne storitve.

Varčevanje v tem primeru pomeni, da bodo dlje časa prinašali učinke z manj stroški ter bodo imeli pri njihovi uporabi splošno manj negativnih posledic uporabe.

  • Share/Bookmark

Skladi, zaupanje v rezultate

8.04.2016 16:29
Objavljeno v finance, financiranja | Brez komentarjev

Skladi zahtevajo zaupanje investitorja .

vlaganje v sklade

Med vsemi drugim možnostmi na trgu skladi prinašajo lastnosti, ki vlečejo k investiranju. V prvi vrsti je to donosnost, sledi varnost, pomembni lastnosti pa sta tudi likvidnost in fleksibilnost. Donosnost govori o tem, kaj lahko skladi prinesejo naložbeniku ob vloženi določeni vsoti v prihodnosti. Pri tem se lahko sooči s številnimi informacijami, ki mu kažejo predvsem preteklost, lahko pa na podlagi preteklosti oblikuje trend. S tem je možno ugotoviti, kaj mu lahko določeni skladi prinesejo. Varnost je zagotovljena na več načinov, naložbenik jo lahko tudi poveča. Med ponudbami na trgu izbere tisto, ki mu že v osnovi prinaša največ varnosti. Zagotovilo za varnost mu daje ponudnik, ki se lahko pokaže z dobrimi rezultati in zaupanja vrednim poslovanjem. Finančna skupina , ki upravlja z nezanemarljivo velikimi sredstvi, ima pomemben delež, sodeluje z priznanimi poslovnimi partnerji, ima številne nagrade in priznanja je zagotovo dobra izbira. Poleg vsega tega so skladi lahko dobro izbrani preko osebne odločitve in ocene. Naložbenik je čisto upravičeno nezaupljive sorte pri prvem poslovanju z določeno finančno skupino. Prihranke oblikuje z veliko napora, zato mu sama človeška narava veleva, da je previden pri odločitvi. Poleg vseh naložbenih informacij, se bo pred odločitvijo samostojno prepričal o vsem, kar razni viri informacij govorijo. Dobra odločitev je predvsem ponudnik, ki ničesar ne skriva in omogoča, da so skladi prikazani v vseh svojih lastnostih. Tako dobrih, kot tistih, ki prinašajo tveganje. Oseba bo tako pred odločitvijo soočena z vsem, kar jo čaka oziroma lahko pričakuje v času trajanja naložbe. Največkrat so odločitve na ta način sprejete, saj dober naložbenik pričakuje, da mu vsak resen ponudnik sporoči vse lastnosti. zaveda se, da kdor prikazuje zgolj dobre lastnosti govori zgolj o pozitivni plati medalje.

Skladi so naložbe, ki prinašajo pred sprejetjem možnost kakovostnega odločanja med zelo različnimi ponujenimi možnostmi investicije.

  • Share/Bookmark