Stres, sodoben problem

15.03.2017 09:19
Objavljeno v zdravje | Brez komentarjev

Stres je sodoben problem , ki ga velja odpravljati sproti in z vso resnostjo.

Verjetno največji problem današnjega časa je stres kopičiti oziroma zanemarjati z njimi povezane težave. Večino problemov izvira iz ocenjevanja stresa in stresnih situacij. Dan za dnem izpolnjujemo razne naloge, pri tem smo različno uspešni. Uspešno opravljene naloge opravljene naloge so predvsem tiste, ki se ji stres ne dotakne. Obratno je z neuspešno opravljenimi nalogami. Pri njih je stres posledica napetosti, ki se pojavijo kot odraz skrbi povezanih z neuspešnostjo. Velikokrat bi stres in druge težave rešili, če bi se znali sprostiti ter nadaljevati z aktivnostjo. Če je potrebno znova od začetka ali od tam, kjer je smiselno nadaljevati. Sproščanje je zelo individualno področje, iskati je potrebno dostopne tehnike. To je lahko tudi odmor ter zaužitje dobrega kosila ali malice s kozarcem dobrega vina. Kot prvo se umaknemo stresorju, telo dobi energijo, vino pa nas sprosti. Alkohol je ima poleg tega tudi več drugih dobrih učinkovin. Tak primer so antioksidanti ter razne druge koristne snovi. Govorimo pa do dobrem in kakovostnem alkoholu v zmernih količinah. Ob hrani kozarec dobrega vina ne bo nobenemu škodil, negativne posledice pa imajo predvsem umetno pridelane alkoholne pijače. Dobrega alkohola v Sloveniji ne primanjkuje, zato praktično ni izgovorov za alkohol slabe kakovosti. Na boljše oziroma višji kakovostni nivo se tudi dvigujejo pivske navade. Več je dobrega alkohola, manjše so količine zaužitega alkohola. Tudi zabave so vse manj nalivanje z alkoholom, več je dostojanstvenega uživanja. Vse našteto lahko dobro vpliva tudi na stres, če govorimo o zmernih količinah ter zdravem načinu sproščanja. Tehnik sproščanja je še veliko, pri njih se moramo predvsem zavedati individualnosti. Vse tehnike nas ne nujno sproščajo, čeprav so drugim osebam koristile. Zato moramo za svoj stres najti sebi najboljšo tehniko sproščanja, saj le tako lahko računamo na koristne učinke.

Stres je rešljiv problem.

http://www.d3nnnis.com/t/stres

stres

stres

  • Share/Bookmark

Stres, reakcija na dražljaje

18.04.2016 16:39
Objavljeno v zdravje | Brez komentarjev

Stres je telesna reakcija na resničen ali namišljen dražljaj .

stres in počutje

Dražljaje iz okolice pridobivamo na različne načine. Vsi si želimo predvsem pozitivnih, na žalost velikokrat nimamo izbire, sprejeti moramo tudi negativne. Spopadanje z njimi je lahko različno uspešno. Kdor je psihično in fizično dobro pripravljena oseba ima več možnosti. situacijo je sposoben nadzorovati, dopusti si toliko negativnih dražljajev, kolikor jih prenese. Ko presežejo dopustno mejo, se jih je sposoben na številne načine znebiti. Stres si vsaka oseba razlaga po svoje. Najbolj pravilna razlaga je, da gre za reakcijo na dražljaj iz okolice. Velikokrat pa se uporablja tudi za označitev nesposobnosti izvedbe določene aktivnosti, za označitev motne, težave in podobno. Človeku stres povzroča povečanje krvnega tlaka, poveča se mišična prekrvavitev , pospeši se delovanje srca in dihanje, človek je buden, bolj previden in pozoren. Včasih se poslabša koncentracija, prisotni so lahko tudi glavoboli. V osnovi je stres možno enostavno rešiti tako, da se izognemo stresorju oziroma dražljaju iz oklice. Najboljše pri tem je aktivno in zdravju neškodljiv postopanje. Napačno pa je pasivno, ter izbira zdravju neškodljivih načinov. Ti so predvsem alkohol, tobak, uživanje raznih poživil, zdravil in podobnega, kar škodi. Vse od naštetega ne škodi, če imamo pravo mero. Alkohol ni dober odziv na stres, ko ga je preveč, na drugi strani koristi, če ga uživamo z namenom izboljšanja prebave ali v zmernih količinah. Najbolj neprimeren pa je, če se namesto spopadanja z dražljaji oziroma povzročitelji dražljajev, tolažimo z alkoholom. Takrat stres lahko za kratek čas popusti, vendar je kasneje še večji. Problem so tudi razna zdravila, ki jih ponujajo kot oblike samozdravljenja in samopomoči. Težave ljudje v tem primeru skrivajo, k zdravniku si ne upajo, zato sami posežejo po zdravilih. Kar lahko v primeru neprimerne izbire težave zgolj kopiči.

Stres je pogosto prisoten povsod tam, kjer je okolje splošno negativno.

  • Share/Bookmark

Pomirjanje dnevnega ritma

31.03.2016 16:22
Objavljeno v zdravje | Brez komentarjev

Pomirjanje je regeneracija človeške sposobnosti .

stres in pomirjanje

Sposobnosti vsakega človeka se delijo na fizične in umske. Njihova pomembna lastnost je v tem, da jih ima vsaka oseba različno odmerjene. Nekateri imajo več sposobnosti pri umskih nalogah, drugi pri fizičnih. V vseh primerih pa so sposobnosti omejene, ko se izčrpajo potrebujejo pomirjanje, s tem se sproži proces obnove. Na dnevni ravni imamo že dolgo časa znan optimalni čas profesionalnih aktivnostih. V bolj razvitih deželah ta čas celo znižujejo, saj ga nadomestijo z boljšo organizacijo ter strmenjem k večji kakovosti dela. Obratno pa v manj razvitih deželah kakovost dela ni tako iskana, iz različnih razlogov se jo želi nadomestiti z količino dela. Posledica večje obremenitve je predvsem izpad sposobnosti, če oseba obremenitvam ni kos. V nekaterih proizvodnih procesih z visoko dodano vrednostjo je pomirjanje celo določeno in zaukazano v obliki odmora. Sledi povratek k aktivnostim oziroma njihovo nadaljevanje. V tem primeru gre za aktivnosti, pri katerih bi napake lahko imele veliko število negativnih lastnosti. Zato je bolj pametno to preprečiti tako, da se uvede pomirjanje, s tem pa se zagotovi odpravo možnosti napak. Te so skrbno nadzorovane in na razne načine preizkušane. Kdor nima te možnosti, si jo mora sam zagotoviti. Če mu je seveda mar za njegovo osebno zdravje in dobro počutje. Nešteto posledic lahko vidimo v svojem okolju, vprašati se moramo zgolj, ali se želimo pridružiti vsem obolelim in drugim osebam s podobnimi težavami. Mnogi obratno ukrepajo že dovolj zgodaj, pomirjanje si zagotovijo na razne načine. Predvsem si postavijo cilje in omejitve. Cilj je zgolj motivacija, omejitve pa so skrbno nadzorovane. V primeru, da se začnejo kazati negativni znaki, kot posledica preobremenitve, sledi pomirjanje. Doseganje cilja se v tem primeru začasno odloži, ko se sposobnosti povrnejo sledi nadaljevanje.

Pomirjanje mora biti človekova sposobnosti in prioriteta, sicer lahko kmalu nastanejo negativne posledice.

  • Share/Bookmark