Šport, težava tekačev

17.03.2017 09:25
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Šport obremenjuje telo, koleno je znana težava tekačev in številni drugih športnikov.

Športnikom bolečina in poškodbe preprečujejo, da bi njihova športna aktivnost napredovala. Najbolj pri tem trpijo vsi, ki jih je bolečina v kolenu prizadela prvič. Za šport bolj izkušeni so takšne težave že imeli, o težavi so se podučili, pridobili ustrezno znanje ter napotke. Posledično je bolečina v kolenu manj pogostejša izkušnja, saj šport bolje obvladajo. Začetnikom je takšna težava huda, ko se pojavi tudi prvič v življenju. To so osebe, ki so na pragu srednjega življenjskega obdobja. Pred tem težav niso imeli, zaradi poslabšanega stanja ali preproste želje po gibanju so se začeli resneje jemati s šport. Pogosto bolečina v kolenu ter druge težave nastanejo zaradi postopnega prilagajanja telesa novim obremenitvam oziroma nesposobnosti ocenitve primerne obremenitve. Človeško telo se na novo obremenitev, ko se začne resnejši šport oziroma rekreacijska aktivnost zelo različno odzove in prilagodi. Zato bolečina v kolenu lahko kaže, da telo ni kos novim obremenitvam. Vzrok je lahko tudi v pretiravanju zaradi napačnih zaznav športnika oziroma rekreativca. Napačne zaznave pa so posledica prej omenjenega različnega prilagajanja telesa novim obremenitvam. Ker se na šport del organizma hitreje prilagodi, se posledično odzove z željo po povečani obremenitvi ter napredku. Del telesa, ki se še ni prilagodil novim razmeram pa se na povečane obremenitve odzove kot bolečina v kolenu ali na druge možne načine. Kaj storiti v takem primeru je zaradi specifičnega področja nemogoče na splošno odgovoriti. Obstajajo razni pripomočki ter zdravila v prosti prodaji, katere pa najbolje da predpiše osebni zdravnik ali zdravnik specialist. V vsakem primeru pa dolgotrajnejša bolečina v kolenu kaže na zahtevo po resni obravnavi ter potrebo po bolj strokovnem pristopu športnika oziroma rekreativca. Dobrodošli so predvsem strokovnjaki s področja zdravstva ter športa.

Šport povzroča marsikateremu rekreativcu ali športniku težave, problematične so predvsem dolgotrajnejše ter v bolečinah bolj izrazite oblike.

  • Share/Bookmark

Tek, malo časa več aktivnosti

1.01.2017 18:38
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Tek je zelo učinkovita rekreacija oziroma gibalna aktivnost.

Za to spoznanje je potrebno zgolj izmeriti učinke teka ter druge aktivnosti. Ugotovitve bodo pokazale, da tek prinese več učinkov v krajšem času. Tekaška telesna aktivnost lahko v eni uri prinese toliko učinkov, kot druge v dveh ali več urah aktivnosti. Tej značilnosti primerno postaja tek vedno pogostejša odločitev za gibalno aktivnost. Gibalne aktivnosti danes priporočajo številni strokovnjaki, veliko ljudem so to osebni ali drugi zdravniki. Priporočilo za tek ali alternativne gibalne aktivnosti se pridobi ob letnem oziroma obdobnem pregledu ali ob kakšni drugi priložnosti. Letni oziroma obdobni preglede so redni ter na podlagi njih lahko ugotovimo spremembe v določenem časovnem zaporedju. Telesna teža, krvni pritisk, kapaciteta pljuč ter druge lastnosti se izmerijo, analizirajo ter primerjajo. Po pridobljenih izvidih sledi pogovor, v katerem se tek ter številne druge stvari priporoča z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja. Danes so ta priporočila bolj resno jemana, več oseb se po njih ravna ter jih začne upoštevati. Takšno spremembo smo doživeli predvsem zaradi večje informiranosti ter dosegljivosti sredstev informiranja ter virov informacije. Več ljudi ve, da povečana telesna teža ter druge slabe lastnosti škodijo. Posledično veliko ljudi ne začne tek jemati resno zgolj po nasvetu zdravnika, ampak celo pred tem. Odgovornost za zdravje je poleg tega bolj izpostavljena, cenjena ter uresničena zaradi sprememb v zdravstvu. Vedno bolj je človek finančno obremenjen za pripadajoče zdravju koristne storitve. Zdrav človek jih potrebuje manj, zato je motiviran na preprost in učinkovit način. Tek je že dolgo časa prepoznan kot zelo dobro izbiro med gibalnimi aktivnostmi. Poleg kratkih časovnih zahtev, je privlačna njegova učinkovitost vplivanja na izboljšanje funkcij organizma in funkcionalnosti telesa. Spremembe seveda ne bo prinesel en tek, ampak tek dan za dnem.

To ne pomeni nujno tek vsak dan, ampak v najbolj primerni frekvenci redno in na daljši rok.

Več

  • Share/Bookmark

Tek, evolucija človeka

6.04.2016 16:27
Objavljeno v šport | Brez komentarjev

Tek je evolucija človeka skozi čas .

Človek se je od najstarejših časov do danes razvijal, to lastnost bodo ohranjali tudi prihodnji rodovi. Spremembe se niso dogajale zgolj skozi dolga stoletja zgodovine, ampak se dodajajo tudi danes. Pogledati si velja zgolj tek pred nekaj desetletji in ga primerjati z današnjim. Hitro bomo opazili številne razlike, ki so se zgodile na področju opreme, tehnike in številnih drugih področjih. V davnih obdobjih je bil tek predvsem izhod človeka v sili, s katerim si je obvaroval svoj obstoj, postopoma pa se je do današnjih dni razvil v športno aktivnost. Danes je postal eden od načinov izboljšanja fizičnih in psihičnih sposobnosti. V aktivnosti kot je tek je človek primoran zaradi vedno manjše fizične aktivnosti. Ker ima človek na voljo številne alternative fizičnim aktivnostim, se jih poslužuje in jih uporablja. Kako očitna je ta sprememba lahko ugotovimo na primeru svojih staršev. Naši starši ali stari starši so veliko več hodili, ker javnega prevoza ter osebnih prevoznih sredstev ni bilo. Na voljo so imeli bodisi pešačenje ali kolesarjenje. Pešačenje je bilo pogostejše, kolesarjenje je bilo še pred pol stoletja pravi luksuz. Danes si težko predstavljamo, da so zaposleni za kolo plačali nekaj osebnih dohodkov, vzeti kredit ali pa si na kakšen drug način olajšati nakup kolesa. Zato so imeli številne prednosti. Fizično gibanje takrat ni bilo nobena posebnost, nekaj ur hoje dnevno ali ustrezno kolesarjenje za premagovanje poti ni bilo nobena redkost. Postopoma so z večanjem postala bolj dostopna motorna kolesa, javni prevoz je širil svojo mrežo tudi na podeželje, za šolarje iz oddaljenih krajev so se organizirali avtobusni prevozi, enako je veljalo za zaposlene v večjih tovarnah oziroma podjetjih, sledili so avtomobil. Danes je praktično lažje kupiti avto, kot nekoč novo kolo, temu primerno imamo na cestah več prevoznih sredstev, prevladujejo motorizirana oziroma tista, pri katerih ni potrebno uporabljati fizične moči. S tem pa je človek v primerjavi s predhodnikom kar se tiče fizične kondicije na slabšem. O tem se lahko prepričamo sami iz lastnih izkušenj ali pa iz statističnih podatkov. Najboljše pa so izpovedi naši staršev, starih staršev ali celo starejših generacij. Njihov dnevni obseg hoje, kolesarjenja ali drugih fizičnih aktivnosti je primerljiv z današnjimi rekreativci. Ker se je človek navadil na udobje, se je hkrati polenil, s tem pa poslabšal delovanje mišic, srce, pljuča in številni drugi organi so v slabši kondiciji. Vedno več ljudi se sooča s prekomerno telesno težo, pogoste so težave s srcem in ožiljem ter številne druge težave. Poseben problem je v tem, da se težav ne zavedamo, vse dokler ni prepozno. Največkrat smo aktivni v času šolanja, s prekinitvijo izobraževanja se zaključi tudi obdobje redne telesne vadbe.

tek kot kvalitetna rekreacija

Včasih pa tudi prej, saj je obvezna telesna vadba predpisana zgolj do določene stopnje izobrazbe. Poleg tega z izobraževanjem, ustvarjanjem družine in drugimi obveznostmi časa za tek in druge aktivnosti preprosto zmanjka. Največkrat se prej soočimo s prvimi težavami, ki so posledica zmanjšane fizične aktivnosti, kot se samostojno odločimo zanje. O tem so najbolj zgovorni redni in obvezni zdravniški pregledi, ki beležijo naše zdravstveno stanje. Dokler imamo veliko obveznosti v poklicu ali prostem času se težave načeloma ne pojavljajo, saj je gibanja lahko precej. Vendar temu ni vedno tako. Mnogim se že kmalu začenjajo pojavljati posledice, kot so prevelika telesna teža, slabše lastnosti vitalnih organov in podobno. Največkrat zdravnik pri rednem in obveznem pregledu priporoča tek ali druge alternativne aktivnost, ljudje pa se odzovejo zelo različno. Mnogi skomignejo z rameni, preslišijo napotke in nadaljujejo s svojim načinom življenja oziroma skromnimi fizičnimi aktivnostmi. Obstajajo pa tudi svetle izjeme, ki začnejo tek in druge alternative jemati resno ter se kmalu znajdejo med rekreativci. Delni krivec zato, da se ljudje ne odzovejo na rekreacijo bolj množično je tudi v načinu izvajanja rednih in obveznih zdravniških pregledih. Sam nasvet in izvidi so premalo učinkoviti. Izvidi bi bili bolj učinkoviti, če bi ljudje na svoje oči videli kaj počnejo s svojim telesom. Prehrana je eden večjih problemov poleg seveda fizične aktivnosti, ki bi jo lahko bistveno bolje izkoristila. Če bi ustrezen, nazoren in nedvoumen izvid človeku pokazal koliko nekoristnih in škodljivih snovi vnese v svoje telo z povsem običajnim dnevnim obrokom bi mogoče ravnal drugače. Toliko bolj, če bi mu zdravnik na ustrezen način demonstriral posledice takega ravnanja ter mu preko statistike pojasni, da takšno ravnanje vodi do odvisnosti od zdravil. Potem bi se verjetno človek prej odločil za tek, kot pa se čez nekaj let sprijazni z življenjem ob zdravilih. Fizična aktivnost bi morala biti pri tem prikazu prisotna predvsem kot prikaz razlike med izvidom pred začetkom aktivnosti in potem, ko bi bil izvajanje izvedeno. Izvidi bi bili očitni, iz njega bi bilo moč razbrati, da je tek zelo koristen. Kdor se vsaj malo ukvarja z rekreacijo težav z razumevanjem nimajo. Vedo, da se po rekreaciji počutijo bolje in jo s tem namenom tudi nadaljujejo. Toliko bolje bi bilo, če bi tek in druge spremembe na bolje spremljala spremenjena prehrana oziroma način prehranjevanja. Vsako aktivnost, ki jo začnemo s povečano telesno težo, izvajamo težje, napredek je počasnejši, obremenitve lahko vodijo do negativnih posledic, poškodb in podobnega. Zato bi bilo morda bolje, da človek prej shujša, telesno težo zniža na območje idealne telesne teže in nato začne tek oziroma ustrezno drugo telesno aktivnosti. Shujšati danes ne bi smel biti problem, informacij je več kot dovolj, če znamo uporabljati svojo lastno pamet, imajo voljo in samokontrolo, so spremembe lahko hitre. Govorimo o izgubi telesne teže za pet do deset kilogramov v razmeroma kratkem obdobju. Vse kar moramo storiti je zgolj prehrano prilagoditi potrebam. Mnogim bi spremembe prinesel že red v prehrani, predvsem pa uživanje velikokrat manjkajočega zajtrka ter razporeditev obrokov skladno z potrebami. Zelo koristno je predvsem pravočasno organizem, predvsem prebavni sistem pripraviti na počitek. To predvsem pomeni, da ne večerjamo prepozno. Napačno je razmišljanje, da večerja povrne izgubljeno energijo. Deloma drži, vendar se energija pridobljena s hrano poleg tega usmeri v kopičenje maščob, ker sledi počitek namesto aktivnosti. Z ustrezno drugačno razporeditvijo bomo lahko dosegli znižanje telesne teže.

Tek je aktivnosti, ki nudi dobre učinke z malo porabljenega časa.

  • Share/Bookmark